Stig Riise Pettersen

Your ePortfolio

Pettersen, Stig Riise

Send e-mail

Rogaland fylkeskommune (RFK)

Filosofene har bare tolket verden forskjellig

Er ansatt som lærer ved fagskolen i helse- og sosialfag ved Karmsund videregående skole.

Geriatri er mitt fag.

Informasjon om fagskolen i Rogaland finner du nå her:

http://www.karmsund.vgs.no/modules/module_123/proxy.asp?D=1&C=2633&I=0&mid=1854

www.bergeland.vgs.no/index.php

I tillegg finner du nå fagskolen ved Karmsund på Facebook:

http://www.facebook.com/#!/groups/247938598570825/

 

 
Powered by: itslearning