Stig Riise Pettersen

Your ePortfolio

...det kommer an på å forandre den Subscribe to this blog

Grunn til panikk?

Ettersom sjukefravær, sjukelønn og alt annet som har med sjukdom å gjøre er heftig diskutert for tida - er det vel grunn til å spandere to innlegg på saken.

Det store og sentrale spørsmålet her er jo om det faktisk har skjedd en "eksplosjon" i sjukefraværet? Av alle media er det faktisk Aftenposten som har vært mest edruelig, og har gitt rom for flere innlegg som viser at det faktisk ikke skjer noen "eksplosjon", og at det overhodet ikke er grunn til panikk. Senest i dag er forskere fra Høyskolen i Oslo på banen og viser at det er gode grunner til at utgiftene vokser - og at det i alle fall ikke holder å skylde på arbeiderklassen: www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3403096.ece  

Dessverre er det nok liten grunn til å tro at dette kommer til å sette noen som helst stopper for økonomistenes mas om at "utgiftene eksploderer".

Det som kunne vært interessant i denne debatten, er å få en oppstilling av det som faktisk betales inn til Folketrygden i forhold til det som går ut av "eksploderende utgifter". I Sverige er det tidsskriftet etc som tar debatten. Den borgerlige regjeringen der har akkurat same syn på de sjuke som den påstått "rødgrønne" regjeringen vår: De sjuke er "stønadsmottakere" og dermed en utgiftspost som må krympes mest mulig (til tross for at Sverige ikke har et Kongelig Norsk Pensjonsfond Utland som skal gå med overskudd). Og dermed argumenterer man som om det er en økonomisk katastrofe for staten at folk er sjuke. Etc påviser at den svenske sjukelønnsordninga (som skiller seg en del fra den norske) faktisk går med overskudd: www.etc.se/24446/myten-om-de-dyra-sjuka/ 

Og sjøl om jeg ikke syns det er det sentrale i debatten, så skulle det faktisk ikke forbause meg om dette økonomiske argumentet er bygget på et relativt svakt grunnlag i Norge også.........

Venna til Jens

Jeg har tidligere ( www.itslearning.com/rfk/79172/blog/) skrevet om høyresidas angrep på sjukemeldte og mistenkeliggjøring av de som av en eller anne grunn har fravær.

Nå slutter Jens seg til hylekoret og vil "gjøre noe" med fraværet. Og dette "noe" skal han hente fra Sverige: www.dagbladet.no/2009/11/30/nyheter/sykefraver/innenriks/sverige/politikk/9257603/ 

"Rødgrønn" my ass!

Dette er borgerlig mistenkeliggjøring og kontroll! Hvorfor i all verden skal en norsk regjering som påstår seg å være "rødgrønn" låne noe som helst fra den mest høyrevridde borgerlige regjeringen Sverige har hatt siden jeg ble født? Hva med å stille krav til arbeidsgivere om faktisk å få til et inkludrende arbeidsliv? Hva med å bruke Arbeidsmiljøloven aktivt? Og hva med å tilrettelegge helsevesenet for gravide arbeidstakere (det jobber jo tross alt ei og anna dame der........)? 

Det som skaper vansker for Jens, er at det ikke er korttidsfraværet som øker - men det legemeldte fraværet. Og for å få det ned, må man jo sjølsagt (!) kontrollere at legene bare sjukemelder de som er skikkelig sjuke. Byråkrati og kontroll er tydeligvis det som er tidens løsning på alt! (Og jeg må jo si at Knut Nærum tar saken på kornet med sitt spørsmål om hvem som skal kontrollere at kontrollørene faktisk kontrollerer skikkelig).

For oss sosialister er saken klar - det stabile korttidsfraværet viser at arbeiderklassen har høy moral, og faktisk ikke "misbruker" noe som helst! 

Så da er det all mulig grunn til å spørre:

Hvem er det egentlig Jens Stoltenberg omgås, når han er av den oppfatning at arbeiderklassen trenger å kontrolleres og mistenkeliggjøres?

 
Powered by: itslearning