Stig Riise Pettersen

Your ePortfolio

...det kommer an på å forandre den Subscribe to this blog

Miljøansvar? Det får de andre ta!

Det har vært generalforsamling i Statoil, og den "rød-grønne" regjeringen demonstrerer nok en gang at "aktivt eierskap" betyr at staten som eier overhodet  ikke har noen formeninger om statseide selskapers miljøansvar.

http://e24.no/makro-og-politikk/article3082943.ece 

Foreløpig er ikke miljø- og helsekonsekvenser av oljesandutvinning sikre, men kanadiske myndigheter advarer mot å bade og spise fisk i områder der utvinning skjer

http://e24.no/boers-og-finans/article3084333.ece

Føre var? Etiske krav? Miljøkrav?

Det stiller vi (kanskje) til andre gjennom Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet). Slike krav hører tydeligvis ikke hjemme på generalforsamlingen til det norske selskapet som har størst engasjement i utlandet.

Interessant nok stiller svenske private fond krav til Statoil og stemmer mot oljesandutviklingen på generalforsamlingen. Mens de statlige investerer i oljesand. Så kanskje er det ikke bare den norske regjeringen som har problemer med troverdighet i forhold til miljøansvar.........

www.etc.se/21835/vaerldens-smutsigaste-energiprojekt/

Crisis? What crisis?

Så er vi snart gjennom første halvdel av det store "finanskriseåret". Og hva skjer? Staten øser ut milliardbeløp for å "redde" banker som har spekulert bort enorme beløp. "Krisen" viser med all mulig tydelighet at bankene ikke er i stand til å utføre sin samfunnsmessige oppgave - som er å sørge for at penger sirkulerer og kommer til nytte (den bedriftsøkonomiske oppgaven er sjølsagt å skape profitt for eierne).

Og så viser det seg altså at bankene benytter "krisen" til å forhøye rentemarginen slik at kundene betaler dobbelt opp - først via skattepenger (som er de eneste pengene staten har) og så via dyrere lån for oss som kunder. Se bare på DnB NOR som leverer sitt beste resultat noensinne - og drar inn 600 millioner ekstra i renteinntekter fra sine kunder: http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.6596393 

Og det ser ut til at situasjonen i Sverige er mye lik den i Norge - http://www.etc.se/21686/bankkris-du-betalar/.

Så er det kanskje på tide at finansministeren kjenner sin besøkelsestid og nasjonaliserer bankene og får sving på realøkonomien igjen. Eller er et for mye forlangt at en finansminister fra SV skal føre sosialdemokratisk politikk?

 
Powered by: itslearning