Stig Riise Pettersen

Your ePortfolio

...det kommer an på å forandre den Subscribe to this blog

En trussel mot folkestyret

Finn Martin Vallersnes har lørdag 27. Juni et innlegg i ”Haugesunds Avis” som jeg antar det er meningen at leserne skal skumme igjennom i sommervarmen. Jeg håper det er et forsøk på kåsering ved Stortingets sommerferie – om man skal ta Vallersnes på alvor er innlegget forstemmende lesning som viser at Høyre utgjør en alvorlig trussel mot demokratiet.

Under tittelen ”Demokratisk underskudd i 8 år” prøver Vallersnes å la oss ta del i sine tanker om EØS, EU og krig og fred. Vallersnes skriver om de direktivene som EU pådytter oss gjennom EØS at ”Stortingets eneste jobb er å si ja eller nei – og nei er i realiteten et umulig valg, fordi EØS-avtalen da kan gå dukken”.
Her bidrar Vallersnes enten bevisst til å spre en feiloppfatning, eller så har han ikke lest EØS-avtalen. Den inneholder muligheter for reservasjon mot direktiver som er vedtatt i EU. At Stortinget velger å ikke bruke reservasjonsretten, er så sin sak – men den finnes faktisk. Og et av hovedargumentene fra ja-sida når EØS-avtalen ble pådytta oss uten folkeavstemning, var nettopp reservasjonsretten. I ettertid har vi hatt en folkeavstemning der folket sa klart og tydelig nei til EU. Dersom resten av Stortinget deler Vallersnes’ oppfatning om at ”nei er i realiteten et umulig valg” – så gir EØS-avtalen oss i realiteten ikke noe valg.
Gjennom løgn og fanteri har ja-sida dermed snikinnmeldt oss i EU! Dette er en demokratisk skandale – og en mye større trussel mot norsk samfunnsliv enn enhver ”snikislamisering” måtte innebære.
Merkelig nok tar Vallersnes i sitt kåseri ikke opp et annet demokratiproblem som han og hans parti har påført hjembyen Haugesund.
I løpet av nær framtid kommer Haugesund til å tape i retten i England – og dermed er nær 150 millioner tapt for kommunekassen. Dette kommer til å legge sterke bånd på politikerne i byen i mange år framover. For å vri litt på Vallersnes ”Bystyrets eneste jobb er å si ja eller nei – og ja er i realiteten et umulig valg, fordi økonomien da går dukken”. Byens politikere og innbyggere er fanget av det finansielle spekulasjonsspillet som Erna Solbergs departement sa ja til. Og som Høyre i Haugesund ivrig fulgte opp. TERRA-saken handler om politikere – og et politisk system – som anså det viktigere at kommuner skulle drive ”finansforvaltning” enn at de skulle tilby innbyggerne gode tjenester og sikkerhet for kommunale investeringer.
Gjennom stadig – lokalt, nasjonalt og internasjonalt – sørge for å flytte makt fra folkevalgte organer til byråkrater og finanshaier – undergraver Høyre demokratiet.
 
Powered by: itslearning