Stig Riise Pettersen

Your ePortfolio

...det kommer an på å forandre den Subscribe to this blog

Mistenkelig sjukdom?

Så er "partiet for folk flest" og "partiet for mindre byråkrati" igjen ute og mistenkeliggjør folks sjukdom: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3207393.ece 

I årevis har høyresida mast om at sjukelønnsordninga er "for god" og at "fraværet er for høyt". Det har vært forslag om redusert %-vis lønn, om karensdager og andre ting som skal gjøre det vanskeligere å være sjuk. Og egenmeldingsordninga har alltid vært det som har vært "verst". Nå viser det seg at egenmeldt fravær er relativt stabilt. Arbeidsplasser som er med i IA-avtalen (Inkluderende Arbeidsliv) kan i mange tilfeller vise til redusert korttidsfravær - sjøl om retten til egenmeldinger er utvidet. Andre arbeidplasser opplever økning i kortidsfraværet, men nedgang i det samlede sykefraværet - og noen arbeidsplasser opplever ingen endring.

Det er altså ikke mulig å påvise noen sammenheng mellom "raus sjukelønn", raus egenmeldingsordning og sjukefravær. Eller kort sagt det som sosialister alltid har sagt; folk som får tillit, snyter ikke.

Og dermed er det fastlegene som skal "tas". Siden det legemeldte sjukefraværet øker, så må jo legene være for "slepphendte" med sjukemeldingene? Og løsningen: Som vanlig når høyresida skal komme opp med noe: Mer kontroll, mer byråkrati, mer arbeid for spesialistene. Og hele tanken med fastlegeordningen skal undergraves: Når folk blir sjuke over lengre tid, skal ikke legen som kjenner dem ha oppfølgingsansvaret - de skal sparkes videre i systemet. 

Typisk nok vil verken Høyre eller FrP si noe før valget om hva de vil gjøre med sjukelønna - men de vil vurdere "tiltak" og "nye elementer"......

Har ikke velgerne krav på å få vite hvor fattige de kommer til å bli hvis høyresidas tiltak blir iverksatt?

Og hva med å forenkle helsevesenet og frigjøre tid for legene? Slik at langtidssjuke kan få bedre oppfølging og hjelp til å komme inn i arbeidslivet (i en grad de sjøl ønsker og har mulighet)? Hva med å stille krav til arbeidskjøperne om å legge forholdene bedre til rette slik at folk kan være i jobb også med noe redusert funksjonsevne?

Til slutt: Her er et helt gratis forslag for å redusere byråkrati og gi bedre medisinsk oppfølging:

Sett alle fastleger på fast lønn! Dermed frigjøres ressurser fra unødvendig byråkrati med trygderefusjoner både hos legene og hos NAV.

 
Powered by: itslearning