Stig Riise Pettersen

Your ePortfolio

...det kommer an på å forandre den Subscribe to this blog

Det er størrelsen det kommer an på!

 

I det siste har vi hatt tilløp til «debatt» om kommunestørrelse. Det startet med at ”Haugesunds Avis” bekymret seg på lederplass den 20. september. Grunnen til bekymringen var at Helga Pedersen fredagen før lanserte Arbeiderpartiets «debatt» om kommunestrukturen i Norge. Avisen bekymrer seg over at kommunesammenslåing nå skal gjennomføres ved en regelrett overkjøring av lokaldemokratiet.

Lørdag den 25. september fulgte ordfører Kyrre Lindanger i Bokn kommune opp med en saklig og faktafylt kronikk om kommunestørrelse i samme avis.

Interessant nok er verken lederen eller kronikken imøtegått av noen av sammenslåingsfundamentalistene. Grunnen til det er vel at det mangler argumenter FOR sammenslåing.


Bortsett fra at det sannsynligvis ikke blir noen «debatt» ut av det, syns jeg vi skal rette en takk til Helga Pedersen som nå tar bladet fra munnen og sier ting rett ut. Eller som hun skriver her (velferd.mittarbeiderparti.no/-/bulletin/show/596126_hvordan-skal-framtidas-kommuner-se-ut): ”Hvordan kan vi sikre at flere kommuner slås sammen?” Vårens ulne debatt om ”Samhandlingsreformen” var ikke egnet til å gjøre noen klokere – men nå kommer omsider grunntankene fram i klartekst.  

Samhandlingsreformen – slik den kommer til uttrykk i Stortingsmelding 47 (2008/2009) – handler IKKE om hvordan kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten kan samhandle. Den handler derimot om:

  1. Hvor store ”må” kommunene være for å kunne gi et ”godt nok tilbud”. Altså – hvor mange kommuner må slås sammen for at reformen skal kunne gjennomføres?

  2. Hvordan skal sjukehusstrukturen se ut? Altså – hvor mange lokalsjukehus må legges ned for at spesialisthelsetjenesten skal kunne bli ”mer spesialisert”.

  3. Hvordan kan helsetjenester i større grad markedsrettes? Altså – kommunene skal ”bestille” spesialisthelstjenester. Dette kan de enten gjøre hos helseforetakene, hos private aktører, eller hos seg sjøl.

 

Tilhengerne av kommunesammenslåing kan ikke støtte seg til noen som helst forskning som viser at det er en fordel med store kommuner. Sammenslåingsfundamentalistene - som Helga Pedersen - har en IDEOLOGISK OVERBEVISNING om at Norge har for mange kommuner. Fakta er i denne sammenhengen totalt uinteressant, til og med når fakta blir skaffet av statens eget direktorat for forvaltning (www.difi.no/artikkel/2010/01/offentlige-tjenester-i-norge-mye-bra-men-ogsaa-mye-aa-ta-tak-i).

 

 

At Helga Pedersen kløner det til ved allerede nå å begynne å snakke om tvangssammenslåing av kommuner, bør vi derfor sette pris på. Kanskje vi nå kan få en reell debatt om Samhandlingsreformen? Kanskje kan vi også håpe at Helga kløner til Samhandlingsreformen på samme måte som Thorbjørn klønet til EU-saken?

P.S.

Skulle du være i tvil om at små kommuner er mer demokratiske - se her: www.ssb.no/emner/00/01/20/kommvalg/tab-2008-01-04-07.html 

Og er du i tvil om at små kommuner driver billigere enn store kommuner - se her: www.ssb.no/kostra/stt/index.cgi

Og tror du at noen politikere som ønsker sammenslåing av kommuner kommer til å henvise til noe som helst faktagrunnlag - følg med i dagspressen!


 


 

 

 

 
Powered by: itslearning