Stig Riise Pettersen

Your ePortfolio

...det kommer an på å forandre den Subscribe to this blog

Fullstendig på tur

Som jeg tidligere har skrevet www.itslearning.com/rfk/79172/blog/ , har Haugesund gjort desperate forsøk på å springe fra ansvaret for sin egen gambling på børsen.

Når det nå viser seg at jeg fikk rett i min antakelse om at disse pengene er tapt for godt - www.aftenposten.no/okonomi/innland/article3667601.ece - er det jo sjølsagt fristende å kose seg med det.

Men denne dommen bør få konsekvenser videre. Etter mitt syn bør kommuneloven endres, slik at det blir "klinkende klart" (som en markedsliberal "Arbeider"partipolitiker i sin tid sa) at kommunene ikke skal ha mulighet til å inngå den slags avtaler. Sannsynligvis ligger det noen finansluringer i bakgrunnen & bare venter på at støyen fra denne saken skal legge seg - slik at de kan prakke på kommunene enda et unyttig og/eller skadelig produkt. Med mindre vi da har politikere som er godt vaksinert mot å bruke offentlige inntekter til spekulasjon, vil vi sannsynligvis oppleve nye "Terra-saker". Her bør Stortinget ta ansvar og gi lovreguleringer som klart og tydelig sender signaler om at det å engasjere seg på spekulasjonsmarkedet ikke er noe kommuner skal drive med. I samme slengen bør Stortinget sørge for å legge ned Statens Pensjonsfond Utland ("Oljefondet").

 
Powered by: itslearning