Stig Riise Pettersen

Your ePortfolio

...det kommer an på å forandre den Subscribe to this blog

Tilgi dem ikke!

I disse dager avholder NHO sin årskonferanse under tittelen "Velferdsfellen". Her prøver NHO å skape et inntrykk av at vi er i ferd med å "velferde oss til døde". Grunnlagsmaterialet - konferanse.nho.no/wp-content/uploads/2011/01/VELFERDSFELLEN.pdf - er tilsynelatende "objektivt" og saklig framstilt. Her er tillitvekkende tabeller og grafer.

Men går man inn i underlagsmaterialet og gransker det med et noenlunde kritisk blikk, ser man at det er mye rart ute og går her. Elin Ørjasæter har en noenlunde edruelig kommentar i e24 - e24.no/kommentar/e24-kommentar/article3972612.ece - og i Aftenposten påviser økonomiredaktør Ola Storeng hvordan NHOs regnestykke over antall uføretrygdede er ren bløff. Han påviser også at Norge har blant de aller høyeste sysselsettingsgradene i verden - www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/storeng/article3973696.ece . Grunnen til at NHO klarer å få diagrammet som viser antall uføretrygdede til å se dramatisk ut, er at de regner med at ALLE som er under 30 år og går på arbeidsavklaringspenger kommer til å ende opp som uføretrygdede.

Så kan man jo undre seg på hvorfor NHO går ut med så gjennomsiktige talltriks. Kanskje fordi de fleste journalister sluker det rått - og gjengir oppslagene fra NHO slik NHO vil ha dem. I forkant av årskonferansen fikk NHO laget en spørreundersøkelse som kunne leses som om det norske folk i stort omfang var trygdesnyltere: e24.no/makro-og-politikk/article3971042.ece . Og sjølsagt er det slik at "alle" kjenner "noen" som "burde ha jobbet". Det så vi også under sjukefraværsdebatten i fjor - "alle" kjente "noen" som "tok en tredagers" - men ingen klarte å finne "noen" igjen i sjukefraværsstatistikken.

Realiteten er - om man går inn på NAVs egne sider - at i 2008 ble det avdekket (og anmeldt) til sammen 1299 tilfeller av svindel. Disse tilfellene omfattet til sammen 155 millioner kroner: www.nav.no/183239.cms. Ideelt sett burde det sjølsagt ha vært 0 - men når man tar i betraktning at NAVs "omsetning" i 2008 var på nærmere 127 milliarder - ser man at dette utgjør litt i overkant av 1 promille av utbetalingene. 99,9% av NAVs kunder er dermed ærlige - og mottar ikke andre ytelser enn de har krav på.

Leser man NHOs grunnlagsdokumenter med (surmaget?) kritikk - ser man at budskapet er at "velferdsordningene er for gode" og at "det må lønne seg å jobbe". Hvilket vil si at de fattige må bli fattigere - nordmenn flest må for all del ikke betale mer i skatt. For å skape et bilde av "overdådige" velferdsordninger som er i ferd med å føre hele økonomien inn i kollaps, omgir NHO seg med omtrentligheter, villedende statistikk og tendensiøse meningsmålinger.

Norske velferdsordninger er basert på solidaritet og tillit - og på at alle bidrar. Når de rike i stadig større grad unndrar seg sitt samfunnsansvar - og bygger opp en mistanke om at "alle" er potensielle trygdemisbrukere - vil dette undergrave tilliten til systemet. Resultatet ser vi allerede - mer kontrollbyråkrati og dårligere ytelser. Og jo mer mistanken sprer seg, jo større vil kontrollbyråkratiet blir for å kunne legitimere at det er "ekte trygdemottakere" som får ytelsene.

NHO sprer grums og mistenksomhet.

Tilgi dem ikke - de vet hva de gjør!

 
Powered by: itslearning