Stig Riise Pettersen

Your ePortfolio

...det kommer an på å forandre den Subscribe to this blog

De rikes diktatur

Den såkalte "finanskrisen" ruller videre. Etter hvert som tiden går blir det mer og mer tydelig at "finanskrisen" egentlig er en spekulasjonskrise. De fattige i USA som sliter/slet med sine huslån ble syndebukker for et globalt spekulasjonsregime hvor finanssektoren er fullstendig frikoblet fra produksjonen. At et system der penger skaper penger & der målsettingen er å kjøpe billig og selge dyrt til en eller annen dust som ikke aner hva de kjøper (som for eksempel Haugesund kommune) er dømt til å kollapse, forutså Lenin allerede for 100 år sia. 

Så langt ingen overraskelser. Det som imidlertid overrasker er politikernes håndtering av krisa. "Ingen" stiller spørsmålstegn ved mekanismene bak - og "alle" betrakter det som en selvfølge at de som har spekulert grovt har "rett" til å få de pengene de aldri har arbeidet for "tilbake". 

Verst ute er (foreløpig) Hellas. I dag melder Aftenposten at gresk statsgjeld blir "nedgradert" enda en gang www.aftenposten.no/okonomi/utland/article4138145.ece - hvilket betyr at de som låner ut penger bestemmer at Hellas fordi de er fattige, skal være nødt til å blø enda mer for å "betale tilbake" penger som er lånt ut av finansinstitusjoner som var fullt klar over at investeringer i Hellas var risikable. 

Så er spørsmålet - hvor kommer de fra, pengene som Hellas og andre låner? Svaret er så snublende enkelt at det knapt er synlig i den vanlige debatten: Fra de rike. Som Aftenposten dokumenterer - noen har penger www.aftenposten.no/okonomi/utland/article4137713.ece. Og disse pengene SKAL betales tilbake - koste hva det koste vil. At kapitalister ønsker å tjene penger og maksimere profitten er vel ingen bombe - men at politikere verden over faktisk går med på å legge hele samfunn i ruiner for at de rike skal få pengene sine, er vanskelig å forstå. Det dreier seg om folkevalgte som skal ivareta interessene til hele samfunnet - men det vi ser er et totalt knefall for de  rikes interesser. Som denne bloggen viser bilbo.economicoutlook.net/blog/ - så kommer det til å bli komplett umulig for Hellas å betale tilbake gjelda med de betingelser som EU og IMF stiller. Hellas blir et land som blir tvunget til å selge ut offentlig eiendom for ca. 400 milliarder, et land som fotsatt er et skatteparadis for de rike, og der store deler av befolkningen tvinges ned i fattigdom. Folkets lidelser er tydeligvis uinteressant for europeiske politikere - som Anders Borg: www.dn.se/ekonomi/borg-grekland-maste-spara .

Og Norge er også med - Oljefondet tjener grovt på andres ulykke: www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2039084.ece . Eneste trøsten i dette tilfellet er at Oljefondet gjennom stadig å pumpe mer penger inn i den spekulative finansbransjen bidrar til sin egen undergang. Min prognose: Innen utgangen av 2013 er Oljefondets "verdi" halvert - og da går det kanskje an å diskutere hvordan oljepengene skal investeres i realøkonomien?

Og hva så? Finnes det en vei ut av de rikes diktatur - eller må vi finne oss i at de som har snyltet på fellesskapet også skal få diktere vilkårene for samfunnsformasjonen? Som vanlig er Johan Ehrenberg klartenkt: dagens.etc.se/krönika/greklands-förlorade-år .

Ekte demokrati får vi ikke før kapitalismen er avskaffet. I mellomtida kan vi innføre reformer som begrenser de rikes skadelige innflytelse på samfunnet:

- Ta offentlige tjenester tilbake - ingen spekulasjonskapital inn i drift av skoler, barnehager, helsetjenester eller renovasjon.

- Reguler bankene - eller helst; Nasjonaliser dem (men det blir vel litt for mye sosialdemokrati for den regjeringen som kaller seg "rød""grønn")

- Aktivt arbeid for å avskaffe skatteparadis - i første omgang å trekke alle norske investeringer ut

- Avskaff Oljefondet - trekk pengene ut av spekulasjonsøkonomien og inn i realøkonomien (f.eks. til utvikling av grønn teknologi)

- Innfør Tobin-skatt på alle finanstransaksjoner

- Aktiv støtte til gresk, irsk, portugisisk og spansk fagbevegelse som slåss mot nedskjæringene 

 

 

 
Powered by: itslearning