Stig Riise Pettersen

Your ePortfolio

...det kommer an på å forandre den Subscribe to this blog

Mistenkeliggjøringens hermeneutikk

 Terror har rammet Norge - og de færreste av oss så det komme. Noen prøver å legge skylda på PST. Personlig er jeg skeptisk til PST og mener de allerede har for store fullmakter - men for en gangs skyld er jeg enig med Janne Kristiansen: www.aftenposten.no/webtv/#section=video;video=4183788 "Selv STASI-Tyskland ville ikke ha klart å oppdage ham". Mer overvåking er ikke svaret - og (som lekmann) kan jeg ikke se at PST er å klandre her.

Jeg tror Jens Stoltenberg er på sporet når han vil svare på terroren med mer åpenhet og mer demokrati - men uten at vi blir enige om hva "åpenhet" er og hva "demokrati" er, kan dette fort bli godt sagt, men ikke noe som får praktiske konsekvenser for norsk debatt og norsk politikk.

Som politisk aktiv i mange år, har jeg etter hvert begynt å legge merke til at debatten har dreid seg mer og mer mot skittkasting, personangrep og mistenkeliggjøring. Nesten uansett hva som diskuteres, kommer det deltakere på banen som roper ut (gjerne med CAPS LOCK) at NOEN MÅ HA SKYLDA! Og sjølsagt er det sånn i enkelte sammenhenger: Når Norge aktiv deltar i NATOs og USAs krigsforbrytelser i Libya og Afghanistan, har den norske regjering sjølsagt både ansvaret og skylda for det. Og opposisjonen som ikke protesterer er sjølsagt medskyldige. Men å gjøre enhver debatt om ethvert tema til et spørsmål om "hvem som har skylda" legger grunnlaget for mistanker og konspirasjonsteorier. 

 Så - hva kan vi gjøre?

 Jeg tror vi må sette inn innsatsen på mange områder. Media har et stort ansvar når det gjelder å forvalte ytringsfriheten. Et ansvar de ikke forvalter spesielt godt på sine kommentarsider.

Fra Aftenpostens "Debattsentralen" i 2009 - et nokså representativt innlegg:

Vi som har advart mot islams ankomst til Norge i over 30 år, vi får nå se at fikk rett i vår spådom. Men hvem skal ta kampen opp? FrP eller Demokratene? Så vidt jeg vet er begge de to partiene infiltrert av venstrekrefter og islamelskere, så vi kan glemme de to partier. Vi må ha en parti på linje med Nasjonal Front og Le Pen,dersom Norge skal reddes fra denne giften islam! 

 Representativt betyr i denne sammenheng "ikke spesielt ekstremt" - det finnes mange kommentarer som er mye verre, men jeg orker ikke gjengi dem. Jeg tror denne svenske skribenten er inne på noe vesentlig: www.frojdh.se/2011/08/07/kommentariatets-tao/ Å avskaffe anonymitet trenger ikke å være en løsning - men å redigere nettdebatter på samme måte som papirdebatter vil luke bort det verste grumset. 

Media har også et ansvar når det gjelder å formidle fakta - som de tydeligvis svikter stort i. Et leserinnlegg i Bergens tidende (papir) starter slik (mine kommentarer i parentes): Av Norges om lag 5 milloner innbyggere (Korrekt) er om lag 500.000 innvandrere (litt i underkant - men i hovedsak korrekt). De fleste av disse er trolig (sic!) muslimer (hårreisende feil! Det finnes ingen statistikk over hvor mange "muslimer" det er i Norge). Media bør - som et minstemål - få fram at de to største innvandrergruppene i Norge er polakker og svensker: www.ssb.no/emner/02/sa_innvand/sa119/sa119.pdf - og at de kommer hit pga. EØS-avtalen. Skal vi begrense innvandringen må vi dermed si opp EØS-avtalen (som i og for seg hadde vært en god ide - men relativt få "innvandringsmotstandere" tar til orde for det). 

Politikere har også et stort ansvar når det gjelder hvilke krefter man bringer fram. Som Johan Ehrenberg skriver her: dagens.etc.se/ledare/vad-skrämmer-dem-så Terroren er høyresidas svarte skygge. Og når enkeltgrupper henges ut slik som FrP har vært eksperter på (www.youtube.com/watch) - så er ikke veien lang til direkte hat. Skal vi så forby politiske meninger? Det ville skapt store problemer - men MÅTEN politiske meninger kommer til uttrykk på, går det an å gjøre noe med. Det er (og skal være) lov å mene at Norge skal være et land for blonde, blåøyde kristne (sjøl om det aldri har vært det) liksåvel som det skal være lov å mene at Norge er er samfunn som skal ha rom for mennesker med ulike opphav og ulike religioner. Men å gi uttrykk for hat mot folkegrupper eller oppfordring til å skyte meningsmotstandere (www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4192230.ece) bør ikke være tillatt. Politisk praksis skal være å tilkjenne våre motstandere rett til å ha meninger - sjøl om vi mener de er fullstendig på trynet. Politisk praksis skal ikke være å frata våre motstandere menneskeverdet.

Det siste - og mest problematiske - er de mange hatbloggene som eksisterer på nettet. Spesielt de som er rettet mot muslimer. Et par eksempler: web.archive.org/web/20060617182343/http://rto73.0catch.com/Spesial/DemoBomb.htm om "den demografiske bomben" og sian.no/node/1444 "uten islam - ingen terror" er så fullstendig innvevd i sin egen paranoia at det ser ut til å være håpløst å argumentere mot dem. Ikke er jeg sikker på om humor hjelper heller: indregard.no/2011/08/04/islendinger/ 

Internett lar seg vanskelig sensurere - og jeg tror ikke det er noen god ide heller. Rettslig forfølging av disse som blogger hinsides det som rammes av straffeloven er kanskje heller ikke særlig produktivt. Snarere vil det vel styrke overbevisningen til muslimhaterne. Her tror jeg (med stor grad av usikkerhet) at måten å bekjempe dette på, er å skape et politisk klima (se over) der det er lov til å gi uttrykk for meninger - men ikke til å spre hat. Høyreradikale miljøer i Norge er tidligere blitt marginalisert fordi de ikke har fått støtte/oppslutning, og fordi folk tydelig har tatt avstand fra voldsideologien som ligger under. Under folkemøter snudde folk ryggen til Arne Myrdal for å vise hvor sterk avstand de tok fra hatpropagandaen. 

 

 

 

 
Powered by: itslearning