Stig Riise Pettersen

Your ePortfolio

...det kommer an på å forandre den Subscribe to this blog

Verre enn fryktet

Jeg har tidligere (/rfk/79172/blog/?BlogYear=2010&BlogMonth=6&BlogWeek=-1) skrevet om hvordan den såkalte "Samhandlingsreformen" kommer til å få dramatiske konsekvenser for de som er gamle og kronisk sjuke. Samhandlingsreformen er en endring av helsevesenet som først og fremst kommer de unge med enkle og ukompliserte lidelser til gode - de som passer inn i de "standardiserte pasientforløpene" som økonomene ser for seg skal være styrende for helsevesenet.

Så jeg hadde planlagt en "hva var det jeg sa"-blogg utpå sommeren en gang, når resultatene av reformen begynte å vise seg.

Nå har reformen virket i 2 måneder, og resultatet er allerede blitt verre enn jeg tenkte det skulle bli. En gjennomgang av Aftenposten viser tragiske resultater av at regjeringen som kaller seg "rødgrønn" har satset på at penger er "insentivet" for samarbeid i helsetjenesten. Når en ressurssterk mann som Knut Anton Mork står fram i Aftenposten og forteller hvilke konsekvenser "reformen" har fått for hans kone (http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Felt-av-reformen-6754110.html) kan vi bare ane hvilke tragedier folk som har mindre ressurser gjennomgår. Foreløpig er det ingen store oppslag om det, men dersom det finnes noen oppegående journalister som begynner å grave litt, vil jeg tro at de finner mange fortvilte mennesker med kroniske lidelser som nå er blitt "overført" til en kommunehelsetjeneste som ikke aner hva de skal gjøre med dem.

Og rehabilitering som skulle være et satsingsområde, blir også nedprioritert: http://www.aftenposten.no/meninger/Na-rammes-hjertepasientene-6754708.html. Nå er det jo rett nok litt uklart om det et sammenslåingsprosessen ved Oslo Universitetssykehus eller om det er "samhandlingsreformen" som er hovedproblemet her. Uansett - rehabilitering er blitt markedsført som et av "hovedgrepene" ved "samhandlingsreformen" - men det dreier seg altså også i dette tilfellet om falsk markedsføring.

Dessverre er det foreløpig få motstemmer å høre. Mitt eget forbund - Norsk Sykepleierforbund - ligger langflate (med unntak av et par kritiske merknader i høringsuttalelsen til ny helse- og omsorgstjenestelov http://www.lovdata.no/all/nl-20110624-030.html). Legeforeningen har vært nokså tamme de også. Imidlertid ser det nå ut til å spre seg et "grasrotopprør" blant fastlegene i forhold til den nye forskriften. Helseministeren prøver å omdanne fastlegene til helsebyråkrater - målstyrte og detaljregulerte. I denne saken (http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/60-prosent-av-legene-protesterer-mot-helseministeren-6752874.html) heier vi på fastlegene............

 

 
Powered by: itslearning