Stig Riise Pettersen

Your ePortfolio

...det kommer an på å forandre den Subscribe to this blog

Er bolig en vare?

Omtrent ukentlig har vi oppslag i avisene som

a. forteller oss hvor mye vi har "tjent" på boligprisoppgangen - som f.eks. dette: http://www.dinepenger.no/bruke/boligprisene-opp-430-prosent-paa-20-aar/10061653

eller

b. forteller oss hvor vanskelig det er å komme inn på boligmarkedet - som f. eks. dette: http://universitas.no/nyhet/56968/-oslo-er-i-bolignod

Men sjelden (med Klassekampen som sporadisk unntak) blir det problematisert at det er en sammenheng mellom disse to fenomenene. Spørsmålet er om "markedet" er i stand til å løse problemet - eller mer fundamentalt: Bør bolig være en vare som omsettes på et "marked"?

La oss først se på påstanden om at vi som boligeiere "tjener" på at boligprisene øker. Som Dine Penger friskt og freidig skriver:

Siden 1992 har boligprisene i Norge økt med 430 prosent, ifølge den offisielle statistikken fra eiendomsmeglerbransjen og analysebyrået Pöyry.  Det betyr at mange nordmenn har kunnet tjene en liten formue på å eie egen bolig

Har vi egentlig det? Hvis vi halverer tidsperspektivet - og for enkelhets skyld sier at boligprisene har doblet seg i løpet av de siste ti årene, kan vi gjøre en enkel beregning:

Jeg kjøper en leilighet i 2002 - denne har en pris på 1.000.000. En enebolig har på samme tidspunkt en prislapp på 2.000.000. I år selger jeg min leilighet for 2.000.000 og kjøper den eneboligen jeg ikke hadde råd til for 10 år sia. Denne koster nå 4.000.000. Dersom jeg hadde 100.000 i egenkapital når jeg kjøpte leiligheten vil jeg i følge min bank sitte igjen med et restlån på 560.000. Jeg casher inn dette lånet med det jeg har "tjent" på min leilighet. Jeg sitter da igjen med 1.440.000 i egenkapital. Resultat: Jeg må låne 2.560.000. Hvem blir "rikere" av det? Svar: a. Banken som får et større lån som skal betjenes. b. Eiendomsmegleren som høster provisjon av prisoppgangen. Konklusjon: Norske journalister markedsfører hemningsløst bankenes og eiendomsmeglernes profittinteresser som noe "vi" blir "rikere" av.

Men rett skal være rett - Dine Penger har også en advarsel om at boligprisveksten trolig ikke kommer til å fortsette - og at det vil komme "justeringer" nedover. Det positive med det, er jo sjølsagt at det vil bli lettere å komme inn på markedet - men det vil trolig (som i 1987 - 1989) være svært mange som oppdager at de ikke er blitt "rikere" av å eie bolig. Snarere vil de ende opp i ei gjeldsfelle fordi verdien av boligen er lavere enn lånet de har tatt opp.

Så - hva må gjøres for å sikre en god og rimelig bolig til alle?

Først og fremst å slutte å betrakte bolig som en "investering". De aller fleste av oss kjøper en bolig for å bo i den - det er altså bruksverdien som er det sentrale, ikke bytteverdien. Dette betyr at "markedet" må ut av boligpolitikken.

Hvordan kan det skje? Rødt har nylig kommet med et program for boligpolitikk som betyr forbedringer - men som ikke går langt nok: http://rødt.no/politikk/andre-program/bolig-og-byutviklingsprogram-for-r%c3%b8dt/

Etter mitt syn er det to viktige tiltak som trengs i tillegg:

a. En aktiv distriktspolitikk. Dersom vi fortsetter å sentralisere i samme tempo som nå, vil det bety at det må bygges mange nye boliger i de største byene, samtidig som hus blir stående tomme i distikts-Norge. I tillegg til at det er en gigantisk sløsing med ressurser, betyr det at det må bygges forholdsvis flere boliger for å dempe presset. Det trengs altså en grundig gjennomgang av all distriktspolitikk for å unngå videre sentralisering - som innebærer en aktiv landbrukspolitikk, en aktiv fiskeripolitikk, desentralisering av statlige tjenester (Brønnøysundregisteret er et utmerket eksempel) og styrking av kommuneøkonomien.

b. Fjerne prispresset på boliger. Dette kan skje ved å avskaffe eiendomsmeglerne. Ved boligskifte betaler man i dag dokumentavgift til staten. Denne kan brukes til å opprette (desentraliserte) boligkontorer. Når noen ønsker å bytte bolig, melder de dette inn til boligkontoret. Kontoret har ansvar for å få tatt en takst (teknisk og verdimessig) av boligen. Deretter legges boligen ut med en fast pris. De som er interesserte i boligen, legger inn en "interessemelding" - og det foretas en loddtrekning blant de interesserte. Ingen budrunde - intet prispress oppover. Dette vil dempe markedet kraftig - og vil fjerne snylterne (les: eiendomsmeglerne) fra maktposisjonen de har i dag.

 
Powered by: itslearning