Stig Riise Pettersen

Your ePortfolio

...det kommer an på å forandre den Subscribe to this blog

Kommunal kvinneforakt

Også publisert som leserinnlegg i Haugesunds Avis:

 

Det nærmer seg 1. mars, og elever på de videregående skolene skal søke seg ut i læreplasser for å få en fagutdannelse.

Helsefagarbeidere er en yrkesgruppe som vi vet det kommer til å bli stor mangel på de neste 20 årene. I alle festtaler omtales disse i rosende ordelag, og ungdommen oppfordres til å søke utdanning innenfor helse- og oppvekstfag.

Når ungdommen er ferdigutdannet, har imidlertid kommunene lite annet å tilby, enn massiv forakt for det yrket som ungdommen velger å satse på. En forakt som gir seg uttrykk i at kommunen tar det for gitt at det å være helsefagarbeider er en hobby, eller til nød en ekstrajobb.

I Haugesunds Avis lørdag den 31. januar har Haugesund kommune utlyst stillinger for helsefagarbeidere som følger:

  • 3 stillinger på 14,08%
  • 2 stillinger på 52,82%
  • 1 stilling på 21,13%

Hvilket signal ønsker Haugesund kommune å gi framtidige helsefagarbeidere med slike stillingsbrøker: 

«Velkommen som lærling i Haugesund kommune. Vi håper du bruker læretida til å bli godt gift – for du kommer ikke til å få en jobb det er mulig å leve av etterpå»?

 

 
Powered by: itslearning