Stig Riise Pettersen

Your ePortfolio

Kongen av sosial dumping

Så er den store "SAS-krisen" over. Flyene går fortsatt, og "alle" er enige om at det går mye bedre for SAS og dermed for alle oss som av og til bruker dette flyselskapet.

Men hva er egentlig konsekvensene av denne "redningsaksjonen"? Hvor mye skal fagforeningene gi etter når de blir utsatt for dramatiske utpresningsforsøk av kapitalkreftene? Og bør vi egentlig si oss fornøyd med løsninger der kapitalen ruller tilbake sosiale og lønnsmessige goder som fagforeningene har kjempet fam gjennom mange år? Norge blir ofte framholdt som "annerledeslandet" i disse dager - med økonomisk stabilitet, høy sysselsetting og lite utenlandsgjeld. Og man legger forklaringen på den norske oljeøkonomien. Men er det så enkelt? Uten at man tar i betraktning den sterke stillingen fagbevegelsen har hatt - og delvis har - er det umulig å forstå at Norge er et av de få landene i Europa som fortsatt har en kapitalisme med et menneskelig ansikt.

 Skal vi kunne slå tilbake nye angrep på den norske (og internasjonale) fagbevegelsen, er det viktig å forstå mekanismene bak "SAS-krisa".  Så hva har vært kapitalens strategi for å få fagbevegelsen i kne i denne saken? Den første brikken i puslespillet er UVITENHET - flybransjen er en liten bransje i Norge. Få har førstehåndskjennskap til lønns- og arbeidsvilkår i bransjen - og dermed ligger veien åpen for kapitalen til å spre desinformasjon - godt hjulpet av nyttige idioter i pressen. Prøv å søke på SAS på Google og se hvor få artikler som gir objektiv informasjon om de faktiske forhold i bransjen. Ett av de få - og det er skrevet av en av de ansatte i SAS - er dette: http://www.aftenposten.no/meninger/Noen-betaler-prisen-7062140.html Og det beskriver også konsekvensene av den nye avtalen som er inngått. Dessverre er også dette innlegget noe omtrentlig - hun kunne gjerne beskrevet hva som er faktisk lønn for en vanlig ansatt i SAS.

En oppklarende artikkel i svenske ETC viser at de ansatte ble utsatt for BEVISST utpressing av ledelse og eiere i SAS: http://www.etc.se/nyhet/utpressning-raddade-sas Og når vi da vet at den norske, danske og svenske staten til sammen eier 50% av SAS ( http://no.wikipedia.org/wiki/Scandinavian_Airlines_System ), kan den eneste konklusjonen bli at de tilsvarende regjeringene stod bak ledelsens utpressing. At den svenske regjeringen (konservativ) ønsker (og gjennomfører) sosial dumping har vært klart lenge - men at den norske (sosialdemokratisk) og danske (sosialdemokratisk) er med på leken uten reservasjoner viser at knefallet for kapitalen er totalt. Og smitteeffekten fra SAS-krisen er allerede begynt å vise seg: http://dagens.etc.se/blogg/deprimerande-fran-danmark

Og i denne saken framstår Trond Giske som kongen av sosial dumping: http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/SAS-har-fortsatt-langt-igjen-7049569.html Han er fornøyd (!) med at kapitalens utpressingsstrategi har lyktes, og uttaler at effektiviteten i SAS nå er økt. Når i all verden ble det god sosialdemokratisk politikk at lavere lønn og lengre arbeidsdager er høyere effektivitet? Realiteten er jo det motsatte: Høye lønninger sikrer at man er effektive i den tida som er til rådighet. Og når Trond Giske med dette stiller seg i spissen for  fagforeningsknusing og undergraving av respekten for inngåtte avtaler - hva vil bli den nedre grense for hva norske arbeidere må godta? Vil vi igjen komme i den situasjon at det er den fattigste arbeideren i Europa som skal sette standarden for hva som er akseptabel lønn?

På mange måter har  Trond Giske vært et friskt pust i regjeringen. Denne saken har tatt bort all troverdighet han måtte ha, og har vist at han er totalt uten innsikt i kapitalens virkningsmekanismer. Fagbevegelsen har fått en ny fiende - og den heter "aktivt eierskap i statlige bedrifter".

2 comments

Guest says


Giske/staten har vel opptrådt omtrent slik andre eiere ville ha gjort. Burde staten ha gjort noe annet enn eiere vanligvis gjør? Kanskje bør staten f.eks. subsidiere bedrifter de eier ut fra visse kriterier, f.eks. at de betaler en (mer) ”riktig” lønn. Det kan hende, f.eks. bruker jo staten en del penger på å betale lavtlønte ansatte mer enn de ville ha fått i privat sektor. Men SAS-ansatte (ikke minst pilotene) er vel ikke lavtlønte, så kanskje bør staten bruke pengene på andre ting. På lang sikt bør vel lave lønninger bekjempes ved å regulere lønnsdannelsen enda mer enn en gjør i dag.

Ringo

30. desember 2012 09:58:30

Guest says

Lån @ 3% Søk nå via e-post: [email protected]

God dag,
Charles Alain Firm Loan Consultant er her for å sikre at du får det beste lånet for din bedrift eller betale regninger. Bare svar på noen enkle spørsmål og les vilkårene.
   Kontakt oss for å få et lån på 2,5% på alle lån, det er enkelt, raskt og sikkert.

Kontaktinformasjon

EMAIL: [email protected]

TELEFON: +31686185943

WHATSAPP: +31686185943
 
En lånstransaksjon du kan stole på.
Charles.

19. april 2019 09:29:50

Add comment

 
Powered by: itslearning