Stig Riise Pettersen

Your ePortfolio

Livet imiterer kunsten

Noen ganger blir det slik at kunsten gir god innsikt i samfunnet og de mekanismene som virker der.

Rett etter jul startet jeg lesinga av "Nordaust-passasjen" av Kjartan Fløgstad. Som alltid (?) skriver Fløgstad godt. I utgangspunktet handler boka om to gutter som blir evakuert fra Spania under borgerkrigen. Gjennom en rekke omveier havner den ene i Mexico, og den andre i Sovjet. Fløgstad følger disse to ulike skjebnene i en parallellhandling - samtidig som han tar sidesprang som kommenterer dagens virkelighet.

(I parentes bemerket har han også et ramsalt spark til oss whiskysnobber; Norsk akevitt er blitt den nye merkevaren som eksporteres til alle land. Den aller mest eksklusive heter ÆØÅ - som er komplett umulig for utlendinger å uttale, og derfor er blitt den aller mest etterspurte.)

På side 86-87 kan man lese følgende passasje:

Den samrøystes dommen Stroem vs. Walker viste til liknande avgjerder i EU-domstolen og slo fast at fordi økonomisk utjamning og progressiv skattlegging var å sjå på som kollektiv bestikking av store veljergrupper, måtte retten forby slik verksemd som forsøk på korrupsjon. Som klår presedens kunne ein visa til den folkevalde og ustanseleg gjenvalde venezuelanske diktatoren Hugo Chavez, som i årevis hadde skusla bort statens oljeinntekter på å kjøpa veljarar, ved å gi fattigfolk skular, utdanning, helsestell, alderspensjon og betre livsvilkår. Derfor hadde han ein rettsordre hengande over seg og var ettersøkt over heile den frie verda. Uttrykt i tusen avisledarar slo den offentlege meining hardt ned på slikt misbruk av statens ressursar, som ein ikkje kunne karakterisere med andre ord enn massiv korrupsjon. Slike tilstandar kunne ikkje demokratiet og verdssamfunnet tåla.

 

Noen måneder senere utgir Civita boka "Diktator i forkledning" (http://www.civita.no/publikasjon/diktator-i-forkledning ) som viser at høyresidas tenketank gjør sitt aller beste for å leve opp til Fløgstads framstilling. I dette intervjuet med Klassekampen, gjør Kristian Tonning Riise (no relations - heldigvis!) sitt aller beste for å framstå enda mer absurd parodisk enn Fløgstad ( http://www.klassekampen.no/61067/article/item/null/gar-i-strupen-pa-chvez ):

Riise hevder at Chávez har blitt valgt på udemokratisk vis og at han bruker demokratiske rammeverk «ikke for å nå demokrati, men for å sementere autoritære strukturer». Et av bokas kapitler heter «Kunsten å stjele valg».

- Mener du Chavez er en diktator?

- Nei, han er ikke det i akademisk forstand. Men han har vært veldig flink til å gi retorikken sin og måten å bygge opp samfunnet på en demokratisk innpakning. Han er en autoritær leder som ikler seg demokratiets rammeverk. sier Riise, som håper boka skal bidra i «debatten om grensedragningen mellom demokrati og diktatur».

Og litt lengre ned:

Ifølge Riise kan Chávez bruke statens ressurser på å drive egen valgkamp, bøtelegge eller til og med stenge opposisjonelle medier, fengsle folk uten rettssak eller dom og nekte opposisjonelle å stille til valg.

- Legger man sammen disse mekanismene, får man ikke et demokratisk valg, men et demokratisk utfall av et udemokratisk valg, sier Riise.

I 1998 hadde 20 prosent av venezuelanere over 18 år ikke registrert seg som velgere. Foran valget i fjor hadde 96 prosent av de stemmeberettigede registrert seg som velgere. Ved presidentvalget i 1998 var valgdeltakelsen 63,76 prosent. Ved siste presidentvalg i oktober 2012 var den på 80,52 prosent. (I USA var den på 58,9 prosent.)

- Hva sier slike tall om demokratiet i Venezuela?

- Jeg er enig i at valgdeltakelse er en av tingene som kan gi en indikasjon på demokrati, og dette er en av tingene som gjør Venezuela veldig interessant også. Det er jo ingen tvil om at det fortsatt eksisterer en enorm folkelig oppslutning om Chávez, sier han.

 

Som Monty Python ville ha sagt: "Say no more!"

 

Etter at intervjuet ble gjort, har Chavez forlatt oss - og det kan være all mulig grunn til å følge med på hva høyresida både her til lands og i Latin-Amerika kommer til å sette inn av propaganda rettet mot reformene Chavez fikk gjennomført.

Men kanskje kan det også være et visst håp om at debatten om Venezuela etter Chavez kan ta en mer saklig vending - slik som i denne kronikken i Aftenposten: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Venezuela-sett-fra-Norge-7148145.html#.UULsjRzA32s

 

 

 

 

2 comments

Guest says


Intervjuet virker uklart på meg: ”Ifølge Riise kan Chávez bruke statens ressurser på å drive egen valgkamp, bøtelegge eller til og med stenge opposisjonelle medier, fengsle folk uten rettssak eller dom og nekte opposisjonelle å stille til valg.” Det er uklart om dette er noe Chávez har gjort (og i så fall hvorfor), eller om dette bare er noe han under visse betingelser kan gjøre (og i så fall hvilke betingelser dette er).

Civita har tidligere vist en påfallende mangel på kritikk av denne typen mot Chávez & Co sine motstandere. Det følgende er fra bloggen min 8/5-2010 (linker til kilder på http://johanhelge.blogspot.se/2010/05/civita-i-seng-med-latinamerikanske.html):

Det høyreorienterte Civita har hjulpet stiftelsen "Human Rights Foundation" (HRF) med å arrangere det nylig avholdte "Oslo Freedom Forum".

Ifølge det venstreorienterte Manifest er HRF en uvanlig menneskerettighetsorganisasjon (link til notatet på denne siden): HRFs representant i Storbritannia har uttalt: "Advocating for violence yes I have mentioned in many occasions that in my view that is the only solution left for dealing with [Venezuelas president Hugo] Chávez. Den tidligere representanten for HRF i Bolivia, som nå har flyktet til USA, har innrømmet at han noen ganger møtte en leiesoldat som ifølge Bolivias myndigheter var engasjert av bl.a. HRF Bolivia for å drepe landets president Evo Morales.

Ifølge Manifests Magnus E. Marsdal og Eirik Vold er også noen av deltakerne på Oslo Freedom Forum uvanlige: "Norge, det internasjonale samfunn og selv USA under George W. Bush fordømte kuppet i Venezuela [i 2002]. [...] Mannen som ledet den væpnede arrestasjonen av justisministeren under militærkuppet heter Leopoldo López. López gikk sammen med resten av ledelsen i partiet Primero Justicia like før kuppet ut på TV og stilte ufravikelig krav om at nasjonalforsamlingen, sentralbanksjefen, riksadvokaten og den folkevalgte presidenten måtte vekk [...]. Under Oslo Freedom Forum 2010 opptrer López som «Hero of Human Rights»."


Civita-leder Kristin Clemet har svart: "Magnus Marsdal hevder at [López og en ”Voice of Freedom” på arrangementet, Marcel Granier] har vært delaktige i et kuppforsøk mot Hugo Chavez i 2002. Selv benekter de dette, og Amnesty International, som forsøker å undersøke slike påstander, finner ikke noe bevis for at dette er sant."

Men:

Marsdal og Vold har lagt ut et TV-innslag om den ovennevnte arrestasjonen, hvor López blir intervjuet, og bl.a. sier (1:30 ut i videoen, TV-innslaget fra før kuppet starter 1:35): "Da vi kom dit, fikk vi opp døren med hjelp fra låsesmed." López var mao. åpenbart med på dette. Clemets påstand er enten usann eller triksing med betydningen av ord som "delaktige" eller "bevis".

Marsdal og Vold om ovennevnte Marcel Granier: "Graniers private TV-kanal RCTV spilte en viktig rolle i militærkuppet." I f.eks. den ovennevnte videoen ser en et TV-innslag hvor kuppmakerne takker bl.a. RCTV (4:45 ut i videoen).

Ifølge Marsdal og Vold "støttet [en annen ”Hero of Human Rights” på arrangementet, Armando Valladares] militærkuppet mot Honduras’ lovlig valgte president (28. juni i 2009) så iherdig at det brutale Micheletti-diktaturet dekorerte ham med en av de høyeste ordener Honduras har gitt noen utlending". Clemet kommenterer ikke dette.

Kort sagt:

** Klemet kommenterer ikke kritikken av Valladares. Og henvisningen til Amnestys manglende bevis kan vanskelig dreie seg om noe annet enn triksing med betydningen av ord, siden Marsdal og Vold har bevis, jfr. videoen (som Klemet ikke kommenterer). Klemets "svar" er mao. egentlig ikke noe svar på kritikken.

** Jeg er overrasket over hvor dårlig dette er, på alle vis. Og det kommer fra en som slett ikke hadde høye tanker om Civita på forhånd.

Ringo

1. april 2013 08:58:51

Guest says

Lån @ 3% Søk nå via e-post: [email protected]

God dag,
Charles Alain Firm Loan Consultant er her for å sikre at du får det beste lånet for din bedrift eller betale regninger. Bare svar på noen enkle spørsmål og les vilkårene.
   Kontakt oss for å få et lån på 2,5% på alle lån, det er enkelt, raskt og sikkert.

Kontaktinformasjon

EMAIL: [email protected]

TELEFON: +31686185943

WHATSAPP: +31686185943
 
En lånstransaksjon du kan stole på.
Charles.

19. april 2019 09:29:56

Add comment

 
Powered by: itslearning