Stig Riise Pettersen

Your ePortfolio

Forsk meg her, og forsk meg der........

Vi går inn i de dager hvor Sigbjørn skal finne ut hvor "oljepenger" kan spares.

Til å hjelpe seg med dette, har den "rød""grønne" regjeringen fått "forskere" fra Frisch-senteret. Disse "forskerne" har "regnet ut" at "Samfunnet" kan spare 15 milliader pr. år - dersom alle gjør det like bra (dvs. like billig) som "de beste" (dvs. de billigste).

Og hvordan har så "forskerne" kommet fram til dette tallet? Jo - man har regnet ut "hvor mange utdannede studenter og hvor mye forskning universitetene og høyskolene produserte fra 2004 til 2008." Og så har man sammenliknet de skolene som har utdannet flest, med de skolene som har utdannet færrest.

"Pris pr. student" er så satt til det den billigste skolen leverer - og så finner "forskerne" ut at man kan "spare 4,4 milliarder".

www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3552133.ece

Man trenger ikke være "forsker" for å beregne dette! En 12-åring med et regneark kunne gjort samme jobben - sannsynligvis like godt, og i alle fall mye billigere.

Jeg er ikke statsansatt.

Jeg er ikke "rasende".

Jeg er bare trøtt og lei av at en regjering som markedsfører seg sjøl som "rød" og "grønn" bestiller & bruker sånt vås! 

4 comments

Guest says

Slike tall bør klart ikke tolkes slik Aftenposten gjør her, det er jo masse gode grunner til at "effektiviteten", slik den er målt, blir lavere noen steder enn andre. Likevel kan slike tall være nyttige, f.eks. kan de være utgangspunktet når en prøver å forstå hvorfor "effektiviteten" blir lavere noen steder enn andre.

11. mars 2010 22:01:50

Guest says

Kommentaren over var skrevet av meg, Ringo!

11. mars 2010 22:02:55

Pettersen, Stig Riise says

Dette er tøv fordi forskerne sjøl tilstår at "det er stor forskjell mellom sykehusene og lærestedene i hva slags pasienter de behandler eller studenter de utdanner. Mange av institusjonene som er effektive på papiret, har dessuten fått hard kritikk lokalt for dårlig kvalitet."
Når pris pr. produsert enhet ikke blir vurdert opp mot relevante forskjeller i det som faktisk produseres, er modellen så enkel at min påstand om at en 12-åring med et regneark kunne ha mestret det fortsatt relevant.
Som offentlig ansatt er det sjølsagt min plikt å vurdere om jeg jobber smart nok. Og det er også min forbanna plikt å holde meg oppdatert på om andre har funnet smartere løsninger.
Men hvis jeg (i all beskjedenhet....) leverer en 20% "bedre vare" (i den grad det kan måles) til 10% høyere pris - så er det kanskje jeg som er mest "effektiv"?
En annen ting er jo sjølsagt om Regjeringen har som målsetting at alle offentlige tjenester skal leveres til lavest mulig pris. Da er det jo bare å gå etter den billigste, og sette stykkpris etter det. Men da trenger man ikke å late som det er "effektivitet" man er ute etter - eller at pris pr. enhet sier noe som helst om "effektiviteten" når alle andre relevante faktorer utelates.

11. mars 2010 23:51:37

Guest says

Jeg var litt uklar, vi er enige om tolkningen av tallene. Det jeg mente, var at slike tall kan være nyttige om de brukes riktig. En kan f.eks. finne at kostnaden per uteksaminert kandidat varierer fra skole til skole. Så kan en prøve å finne ut hva som er årsakene til dette. Ut fra dette kan en så vurdere om noen av disse årsakene innebærer ineffektivitet, dvs. om noen skoler kan redusere kostnadene uten å svekke kvaliteten, o.l.

Ringo

15. mars 2010 15:19:50

Add comment

 
Powered by: itslearning