Stig Riise Pettersen

Your ePortfolio

Å drepe en greker

Siden forrige blogginnlegg har situasjonen for Hellas gått fra ille til verre www.aftenposten.no/okonomi/article4163859.ece

Og til tross for at de aller fleste demonstrasjoner mot kuttene har vært fredelige, er det som regel bilder av "voldsomme demonstrasjoner" som slås opp i media - som her: e24.no/kommentarer/spaltister/manglende-baerekraft/20075482 Det gjelder tydeligvis i størst mulig grad å marginalisere grekernes rettferdige vrede over å bli plyndret. Noen ganger dukker det imidlertid opp saker også i borgerlige aviser som har en noe annen vinkling: www.dn.se/nyheter/varlden/vem-kastade-forsta-stenen-i-aten Når man ser fjernsynsbilder fra Aten, ser det ikke ut som en alt for fjern tanke at det er provokatører som gjør at demonstrasjonene "utarter".

Så - hva skjer "egentlig" i Hellas - og hvorfor bør grekerne få støtte i kampen mot finansbøllene. Denne filmen ("Debtocracy") forklarer godt sammenhengen i det som skjer i Hellas, og peker på mulige veier ut av krisen: www.youtube.com/watch 

Filmen dokumenterer at Hellas nå er i ferd med å få problemer som men ellers bare ser i bananrepublikker - og i og med at vilkårene for "betjening" av gjeld er de samme som stilles til utviklingsland er det kanskje ikke så rart. Spesielt likte jeg kommentaren "IMF is a Zombie institution - you cannot kill it". 

Og ser vi på CIAs faktabok om Hellas (CIA kan også brukes til noe.......), blir det rimelig åpenbart at de vilkårene Hellas stilles overfor, gjør det umulig å betjene gjelda og samtidig stå fram som et moderne og utvikla land: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gr.html Hellas har allerede (før "sparepakken" slår inn) arbeidsledighet på 12% og 20% av befolkninga under fattigdomsgrensa. 

Ansvaret bankene har for å ha påført det greske folk disse lidelsene blir dokumentert her: www.youtube.com/watch 

Alternativet til å la det greske folket ta regninga, er den samme som før:
La de rike betale krisa!

Nasjonaliser bankene!

Å gå inn for "redningspakken" www.aftenposten.no/okonomi/utland/article4139247.ece til Hellas vil si at man "redder" bankene og spekulantene og dømmer det greske folk til fattigdom.

Hvor mange døde grekere må til for at de rike skal bli fornøyd med "betjeningen" av gjelda?

 

  

2 comments

Guest says

Dagsavisens skribent Ali Esbati (http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1011/thread157219/):

”Greske offentlige utgifter har som andel av BNP vært gjennomsnittlige i OECD – de fleste vesteuropeiske land ligger over. Det samme gjelder andelen av arbeidsstyrken som jobber i offentlig sektor eller statlige selskap. (Det finnes heller ingen negativ sammenheng mellom en stor offentlig sektor og generell økonomisk framgang.)

Faktisk pensjonsalder er omtrent som i Tyskland. Og grekere i jobb arbeider flere timer per år enn andre europeere. Hellas har definitivt problemer med skatteinndriving.”

Det ser m.a.o. ut til at det ikke er de offentlige utgiftene, men de offentlige inntektene, som har vært spesielt med Hellas. Og det tilsier at løsningen på budsjettproblemene ikke er å la fattige grekere lide, men se etter at velstående grekere betaler! Men dette poenget tipper jeg ikke eller knapt har vært nevnt i alt som har vært skrevet om Hellas.

Ellers er Esbati mer generelt innom hvordan nedprioritering av fattige grekere kan framstilles som nødvendig, vha. ord og vendinger som virker som økonomiske naturlover o.l. Dette er jo noe en kjenner fra f.eks. skattedebatten, hvor et høyere skattenivå framstilles som utenkelig.

En av Krugmans spesialiteter er jo å påpeke ting som høres ut som snusfornuft alle er enige om, men som egentlig er høyreorientert tull – f.eks. (http://www.nytimes.com/2011/08/12/opinion/the-hijacked-crisis.html?_r=1&ref=paulkrugman): ”Check out the opinion page of any major newspaper, or listen to any news-discussion program, and you’re likely to encounter some self-proclaimed centrist declaring that there are no short-run fixes for our economic difficulties, that the responsible thing is to focus on long-run solutions and, in particular, on “entitlement reform” — that is, cuts in Social Security and Medicare. And when you do encounter such a person, you should be aware that people like that are a major reason we’re in so much trouble. For the fact is that right now the economy desperately needs a short-run fix (dvs. økte offentlige utgifter som er viktig nå men lite viktig for de langsiktige budsjettproblemene).”

Et annet eksempel – for noen år siden skrev Terje Osmundsen noe i retning av at en ikke kunne øke offentlig sysselsetting hvis ikke også privat sysselsetting økte, siden sistnevnte skal betale for den offentlige sysselsettingen vha. skatten. Det høres jo snusfornuftig ut, til en husker at total sysselsetting er noenlunde konstant rundt 97 prosent av de sysselsatte pluss de ledige, og at det derfor heller er slik at en mer offentlig sysselsatt tilsier en MINDRE privat sysselsatt, og at fordelingen mellom privat og offentlig sysselsetting avgjøres av noe Osmundsen implisitt forutsatte var konstant – skattenivået.

Det er ikke tilfeldig at høyresiden har en tendens til å pakke sine prioriteringer inn i noe som likner på naturlover. For de prioriterer jo et velstående mindretall, og det kan det være lettere å få aksept for, hvis det framstår som en naturlov. Et ekstremt eksempel på det samme er hinduismens kastevesen, som har gjort ekstrem ulikhet til en slags religiøs naturlov.

Ringo

11. september 2011 09:30:08

Pettersen, Stig Riise says

.....og verre skal det bli.......
I en reportasje på NRK, var det faktisk en representant for IMF (i tillegg til flere grekere) som faktisk foreslo internasjonal bistand for å få skattesystemet til å fungere. Men jeg har ikke sett dette omtalt i noen aviser.
Dagens Nyheter forteller nå at Hellas er nesten konk:
http://www.dn.se/ekonomi/greklands-kassa-slut-om-tre-veckor
Noe som betyr at Hellas står overfor et umulig valg:
a. bli i Eurosonen og godta nedksjæringer som vil ramme de fattigste, og som vil gi ytterligere nedgang i produksjon og utsalg av offentlig eiendom på billigsalg
eller
b. gjeninnføre drakmen, betale skyhøye renter til kreditorer og få mye dyrere importvarer - som vi ramme de fattigste og føre til ytterligere nedgang i produksjon og "krymping" av økonomien.
Uansett - "den alminnelige fornuft" som markedsføres er at grekerne må "gjøre opp for seg" - dvs. godta nedskjæringer og innstramminger for arbeiderklassen og de trygdede. Kapitalen skal ha sitt - uansett omkostninger.........

19. september 2011 12:50:44

Add comment

 
Powered by: itslearning