Stig Riise Pettersen

Your ePortfolio

Mistenkeliggjøringens hermeneutikk

 Terror har rammet Norge - og de færreste av oss så det komme. Noen prøver å legge skylda på PST. Personlig er jeg skeptisk til PST og mener de allerede har for store fullmakter - men for en gangs skyld er jeg enig med Janne Kristiansen: www.aftenposten.no/webtv/#section=video;video=4183788 "Selv STASI-Tyskland ville ikke ha klart å oppdage ham". Mer overvåking er ikke svaret - og (som lekmann) kan jeg ikke se at PST er å klandre her.

Jeg tror Jens Stoltenberg er på sporet når han vil svare på terroren med mer åpenhet og mer demokrati - men uten at vi blir enige om hva "åpenhet" er og hva "demokrati" er, kan dette fort bli godt sagt, men ikke noe som får praktiske konsekvenser for norsk debatt og norsk politikk.

Som politisk aktiv i mange år, har jeg etter hvert begynt å legge merke til at debatten har dreid seg mer og mer mot skittkasting, personangrep og mistenkeliggjøring. Nesten uansett hva som diskuteres, kommer det deltakere på banen som roper ut (gjerne med CAPS LOCK) at NOEN MÅ HA SKYLDA! Og sjølsagt er det sånn i enkelte sammenhenger: Når Norge aktiv deltar i NATOs og USAs krigsforbrytelser i Libya og Afghanistan, har den norske regjering sjølsagt både ansvaret og skylda for det. Og opposisjonen som ikke protesterer er sjølsagt medskyldige. Men å gjøre enhver debatt om ethvert tema til et spørsmål om "hvem som har skylda" legger grunnlaget for mistanker og konspirasjonsteorier. 

 Så - hva kan vi gjøre?

 Jeg tror vi må sette inn innsatsen på mange områder. Media har et stort ansvar når det gjelder å forvalte ytringsfriheten. Et ansvar de ikke forvalter spesielt godt på sine kommentarsider.

Fra Aftenpostens "Debattsentralen" i 2009 - et nokså representativt innlegg:

Vi som har advart mot islams ankomst til Norge i over 30 år, vi får nå se at fikk rett i vår spådom. Men hvem skal ta kampen opp? FrP eller Demokratene? Så vidt jeg vet er begge de to partiene infiltrert av venstrekrefter og islamelskere, så vi kan glemme de to partier. Vi må ha en parti på linje med Nasjonal Front og Le Pen,dersom Norge skal reddes fra denne giften islam! 

 Representativt betyr i denne sammenheng "ikke spesielt ekstremt" - det finnes mange kommentarer som er mye verre, men jeg orker ikke gjengi dem. Jeg tror denne svenske skribenten er inne på noe vesentlig: www.frojdh.se/2011/08/07/kommentariatets-tao/ Å avskaffe anonymitet trenger ikke å være en løsning - men å redigere nettdebatter på samme måte som papirdebatter vil luke bort det verste grumset. 

Media har også et ansvar når det gjelder å formidle fakta - som de tydeligvis svikter stort i. Et leserinnlegg i Bergens tidende (papir) starter slik (mine kommentarer i parentes): Av Norges om lag 5 milloner innbyggere (Korrekt) er om lag 500.000 innvandrere (litt i underkant - men i hovedsak korrekt). De fleste av disse er trolig (sic!) muslimer (hårreisende feil! Det finnes ingen statistikk over hvor mange "muslimer" det er i Norge). Media bør - som et minstemål - få fram at de to største innvandrergruppene i Norge er polakker og svensker: www.ssb.no/emner/02/sa_innvand/sa119/sa119.pdf - og at de kommer hit pga. EØS-avtalen. Skal vi begrense innvandringen må vi dermed si opp EØS-avtalen (som i og for seg hadde vært en god ide - men relativt få "innvandringsmotstandere" tar til orde for det). 

Politikere har også et stort ansvar når det gjelder hvilke krefter man bringer fram. Som Johan Ehrenberg skriver her: dagens.etc.se/ledare/vad-skrämmer-dem-så Terroren er høyresidas svarte skygge. Og når enkeltgrupper henges ut slik som FrP har vært eksperter på (www.youtube.com/watch) - så er ikke veien lang til direkte hat. Skal vi så forby politiske meninger? Det ville skapt store problemer - men MÅTEN politiske meninger kommer til uttrykk på, går det an å gjøre noe med. Det er (og skal være) lov å mene at Norge skal være et land for blonde, blåøyde kristne (sjøl om det aldri har vært det) liksåvel som det skal være lov å mene at Norge er er samfunn som skal ha rom for mennesker med ulike opphav og ulike religioner. Men å gi uttrykk for hat mot folkegrupper eller oppfordring til å skyte meningsmotstandere (www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4192230.ece) bør ikke være tillatt. Politisk praksis skal være å tilkjenne våre motstandere rett til å ha meninger - sjøl om vi mener de er fullstendig på trynet. Politisk praksis skal ikke være å frata våre motstandere menneskeverdet.

Det siste - og mest problematiske - er de mange hatbloggene som eksisterer på nettet. Spesielt de som er rettet mot muslimer. Et par eksempler: web.archive.org/web/20060617182343/http://rto73.0catch.com/Spesial/DemoBomb.htm om "den demografiske bomben" og sian.no/node/1444 "uten islam - ingen terror" er så fullstendig innvevd i sin egen paranoia at det ser ut til å være håpløst å argumentere mot dem. Ikke er jeg sikker på om humor hjelper heller: indregard.no/2011/08/04/islendinger/ 

Internett lar seg vanskelig sensurere - og jeg tror ikke det er noen god ide heller. Rettslig forfølging av disse som blogger hinsides det som rammes av straffeloven er kanskje heller ikke særlig produktivt. Snarere vil det vel styrke overbevisningen til muslimhaterne. Her tror jeg (med stor grad av usikkerhet) at måten å bekjempe dette på, er å skape et politisk klima (se over) der det er lov til å gi uttrykk for meninger - men ikke til å spre hat. Høyreradikale miljøer i Norge er tidligere blitt marginalisert fordi de ikke har fått støtte/oppslutning, og fordi folk tydelig har tatt avstand fra voldsideologien som ligger under. Under folkemøter snudde folk ryggen til Arne Myrdal for å vise hvor sterk avstand de tok fra hatpropagandaen. 

 

 

 

6 comments

Guest says


Selv stusset jeg ved det Janne Kristiansen sa om at bare Stasi kunne ha oppdaget Breivik. Lederen for Antirasistisk Senter, Kari Helene Partapuoli, har sagt (http://www.klassekampen.no/59098/article/item/null/ser-bare-paa-islamisme): ”Miljøer jeg tilhører visste godt hvem Breivik var. Hvis politiet ikke gjorde det, er det temmelig alvorlig”. Og følger ikke overvåkningspolitiet med på hvem som kjøper bombeingredienser som for eksempel kunstgjødsel i store mengder? Breivik hadde vel også registrert våpen. Ingen av de tingene jeg har nevnt her, ville vel ha avslørt Breivik på forhånd (om de ikke hadde sjekket kunstgjødselbehovet for firmaet hans nærmere). Men hvis politiet i tillegg hadde funnet at han kjøpte andre bombeingredienser, ville de kanskje ha avslørt ham. Men jeg kan også godt forstå politiet – hvem forestilte seg noe slikt.
Ellers har jeg tenkt på noe som kan være relevant mht. hvordan en kan motarbeide både Frp og høyreorientert/rasistisk vold. For terroristen og mange andre fortoner innvandringsdebatten seg som en kamp mellom dem som er hhv. mot og for det flerkulturelle samfunnet. Anniken Huitfeldt bidro til dette da hun snakket om hvordan en av de drepte hadde kjempet for det flerkulturelle samfunnet. Jeg tror denne måten å se debatten på, styrker Frp og rasismen/volden. For de fleste mener vel at det flerkulturelle samfunnet gir større ulemper enn fordeler for etniske nordmenn, sammenliknet med det ”hvite” samfunnet vi hadde før. Hovedulempene er vel mer lovbrudd, mer normbrudd i nabolag og arbeidsliv, og mer bruk og misbruk av velferdsordningene. Hovedfordelen for etniske nordmenn er vel nesten bare flere utenlandske restauranter o.l. For innvandrerne er det flerkulturelle samfunnet en fordel, ved at det har gjort det mulig for dem å flytte til Norge.
Nærmest det eneste argumentet for det flerkulturelle samfunnet er m.a.o. at det i gjennomsnitt gir et bedre liv for innvandrerne (og deres slektninger i hjemlandet som de sender penger til, men mot dette kan en kanskje innvende at det flerkulturelle samfunnet svekker den offentlige bistanden pga. svekket støtte til slik bistand i opinionen pga. det flerkulturelle samfunnet).
Kort sagt, en debatt som ovenfor styrker Frp og antakelig også høyreekstrem vold. Det jeg tror Ap osv. bør gjøre, er prøve å få fram hva debatten egentlig dreier seg om – nemlig hvilke innvandringsbegrensninger vi bør ha. Nær sagt alle er enige om at vi bør begrense innvandringen sterkt, jfr. innvandringsstoppen vi har hatt siden 1970-tallet e.l. Men andre ting (hovedsakelig familiegjenforeninger og flyktninger, tipper jeg) gjør at vi likevel har innvandring. Spørsmålet er m.a.o. hvilke begrensninger en eventuelt bør innføre i disse formene for innvandring. Og da er det noen ting som blir mer klart:
1 Argumentene for Ap osv. sin innvandringspolitikk handler mht. familiegjenforeninger om høyresidens slagord frihet – frihet til å samle familien sin i Norge. Og mht. flyktninger handler det om humanitet. Argumentet er m.a.o. ikke lenger at et fargerikt fellesskap og flerkulturelt samfunn i seg selv er så bra, for alle kan se at det ikke er så bra fra etniske nordmenns synspunkt.
2 Det blir også mer klart at selv om vi velger Frps innvandringspolitikk, vil vi ha en del innvandring (tipper jeg) – det meste av familiegjenforeningene vil fortsette, og en del flyktninger vil fremdeles slippe inn. Valget står m.a.o. ikke mellom et hvitt og et farget samfunn, men dreier seg om hvor raskt fargingen av samfunnet skal skje. Og denne forskjellen i fart på fargingen er kanskje ikke så stor – det er viktig å få fram. Og det en oppnår ved å bremse fargingens fart noe, er mindre frihet og mindre humanitet.
3 En slik tilnærming vil føre debatten over fra et valg for og mot innvandring (som Frp vinner) til en debatt om konkrete innvandringsbegrensende tiltak. Da vil det bli mer klart for folk hva som egentlig er argumentene mot Frp (jfr. punkt 1), og at heller ikke Frp vil gi et ”hvitt” samfunn (jfr. punkt 2). Og det vil senke temperaturen i debatten en del, og dermed redusere volden. Det kan også redusere temperaturen fra Ap osv. sitt ståsted, og gjøre at de åpner mer for en strengere innvandringspolitikk, fordi dette ikke på samme måte vil bli assosiert med ekle Frp-holdninger, men med nyanser i en innvandringspolitikk som uansett hovedsakelig dreier seg om hvordan begrense innvandringen. Jeg vet lite om innvandringspolitikken er som den bør være, men tenker på bl.a. sterkere tiltak mot misbruk av asylordningen. Mht. familiegjenforeningsreglene vet jeg nær sagt intet om hva debatten mellom Ap og Frp dreier seg om. Og det at jeg og 99 % av folket ikke vet dette, selv om vi tenker så mye på innvandringen, viser hvor lite vi vet om det debatten egentlig dreier seg om, og hvor påkrevd det er å få fram hva debatten egentlig dreier seg om – nemlig hvilke innvandringsbegrensende tiltak som bør brukes.
Ellers har jo Carl I. Hagen klargjort hva for en type han er (http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10081299). Jeg orker ikke å kommentere det, bortsett fra noe ingen andre sier i denne artikkelen – at han selvfølgelig ikke ville ha sagt noe sånt hvis det var Frp-ere som var skutt, av en muslim. Frastøtende (jeg lurer på om han kanskje holder på å bli senil?). Andre Frp-ere har også demonstrert sin hjerne- og hjerteløshet (http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10081215). Det er jo som å si at drepte motstandsfolk i andre verdenskrig var ofre for motstandskampen – for de hadde jo ikke blitt drept hvis de hadde gjort som tyskerne ville. Som Krugman sier, ”policy aside, these are just contemptible people” (http://krugman.blogs.nytimes.com/2011/05/24/where-have-all-the-mensches-gone/).

Ringo

15. august 2011 00:04:00

Pettersen, Stig Riise says

Igjen - jeg trur Kristiansen har rett. Breivik kjøpte kjemikalier fra Polen - men etter det som har stått i aviser dreier det seg om beløp på 120 kroner. Og kunstgjødsel er jo naturlig å kjøpe for en som driver landbruk.
Innvandring har alltid skjedd - og jeg mener Norge ville vært et fattigere samfunn uten. Som jeg skrev over - Norge har i liten grad vært et samfunn for blonde, blåøyde "etnisk rene". Vi har vært en sjøfartsnasjon siden før vikingetida. Vi har hatt utstrakt samkvem/samhandling med andre land og kulturer. Vi har importert tanker og partnere fra mange andre land. Om vi skulle bevare "Norge" "norsk" - måtte vi ha kvittet oss med bokmålet (dansk) og vi måtte ha kvittet oss med kristendommen (importert). Og hva vi skulle ha gjort med all importert teknologi er jo et åpent spørsmål.
Som jeg også skriver - media har ansvar for å få fram fakta. Når du og 99% ikke er sikre på hva familiegjenforening dreier seg om (det stilles strenge krav for å få familiegjenforening), har media sviktet sin rolle som folkeopplysere.
Når det er sagt, er det klart at innvandring ikke bare har positive sider. Når det f.eks. blir en minoritet av skoleelever i enkelte klasser i Oslo som har norsk som morsmål, blir det helt klart et problem. Imidlertid er det jo et spørsmål HVA som er problemet. Og her mener jeg Høyre og FrP har et stort ansvar - boligpolitikken i Oslo fører til at de som er nyinnvandret og har dårlig råd samler seg i "gettoer" der boligprisene er lavest. Kontantstøtten som alle de borgerlige partiene er enige om, fører til at en del barn av innvandrere ikke møter norske barn i barnehage - og dermed behersker norsk dårligere. Og - som Ottar Brox peker på - import av arbeidskraft som ikke jobber etter norsk tariff er en type sosial dumping som på litt sikt skaper sosial utstøting og sosiale problemer.
Så la oss for all del diskutere innvandring - men på et saklig grunnlag (som kamerat Mao sa: "Du må undersøke - du må ikke prate tull") og uten hatpropaganda. Adolf prøvde å skape et etnisk reint samfunn - vi så hvilke konsekvenser det fikk. Breivik ønsker å gå tilbake til et føydalt/autoritært samfunn - vi så hvilke konsekvenser det fikk.

15. august 2011 14:35:24

Guest says


Hvis familiegjenforeningsreglene allerede er strenge, kan det hende at Frp ikke ”kan” redusere denne formen for innvandring så mye vha. regelendringer. I så fall er det viktig for Ap osv. å få fram.

Litt om overvåkningspolitiet, fra http://www.dagsavisen.no/innenriks/article518622.ece:

”I etterkant av terroraksjonene saumfarte PST egne arkiver og fant Breiviks navn kun én eneste gang. I mars sto han på en liste fra Toll- og avgiftsdirektoratet over nordmenn som har handlet hos et firma i Polen, som blant annet selger kjemikalier.

– Breivik hadde mottatt varer for rundt 120 kroner. Listene sier ikke hva han kjøpte, men det er begrenset hva han kan ha kjøpt, sier PST-sjef Janne Kristiansen til NTB.”

Breiviks navn skulle en tro burde ha vært å
finne minst tre andre steder:

- Kjøp av mye kunstgjødsel (og hadde aldri kjøpt det før)
- Innlegg i nettforum for de ”hardeste” innvandringsmotstanderne
- Eier av våpen (tror jeg, men kanskje han ikke hadde registrert noen av dem)

Jeg er jo ingen overvåkingsekspert(!), men skulle tro disse tingene, særlig det uvanlige innkjøpet fra Polen, tilsa en nærmere undersøkelse. Men mht. kunstgjødselen er det mulig han kjøpte den bare kort tid før 22. juli, og at en ikke kan forvente at politiet skulle ha reagert raskt nok på dette.

Joda, ”Innvandring har alltid skjedd - og jeg mener Norge ville vært et fattigere samfunn uten”. Det tror jeg også. Men den innvandringen som skjer nå, er annerledes:

For det første, fra http://johanhelge.vgb.no/2010/09/25/hvordan-kan-venstresiden-vinne-valg/:

”Statistisk sentralbyrå definerer “innvandrerbefolkningen” som “personer som verken har foreldre eller besteforeldre som er født i Norge”. I perioden 1986-2006 lå innvandrerbefolkningen fra vestlige land stabilt på ca. 2 % av befolkningen. Innvandrerbefolkningen fra ikke-vestlige land økte i samme periode jevnt fra vel 1 % til vel 6 % av befolkningen.”

M.a.o.: Den innvandringen vi har pleid å ha, stort sett fra vestlige land, har gitt en liten og noenlunde stabil innvandrerbefolkning. Men innvandrerbefolkningen fra ikke-vestlige land utgjør en stadig større andel av befolkningen.
For det andre, et eksempel fra tabell 5.3 s. 36 i http://www.ssb.no/emner/03/05/rapp_200018/rapp_200018.pdf:

Gjerningspersoner (dvs. funnet skyldig i lovbrudd – dvs. funnet skyldig i forbrytelser eller forseelser sett under ett, tror jeg) bosatt i Oslo. 1998. Per 1 000 innbyggere.

Menn, aldersgruppen 25-29 år:

Nordmenn 46,2
Vestlige innvandrere 22,0
Ikke-vestlige innvandrere 97,3

Kvinner, aldersgruppen 25-29 år:

Nordmenn 9,9
Vestlige innvandrere 5,6
Ikke-vestlige innvandrere 11,4

Den reelle forskjellen er antakelig enda større, siden ”Nordmenn og ikke-vestlige innvandrere som ble tatt for en forbrytelse, fikk stort sett samme type rettslige reaksjoner,men ikke-vestlige innvandrere ble oftere frikjent og møtt med henleggelse” (s. 3).

M.a.o.: Her har jeg sett på personer med samme kjønn, alder og bosted (Oslo). Og tallene er best for vestlige innvandrere, så kommer nordmenn, så ikke-vestlige innvandrere – og dette er mest markert for menn. Min gjetning er at dette mønsteret vil en se ikke bare mht. lovbrudd, men også mht. normbrudd og bruk og misbruk av velferdsordningene. Når en så legger til det første punktet, at ikke-vestlige innvandrere utgjør en stadig større andel av befolkningen, er det selvfølgelig urovekkende. En kan håpe at dess lengre ikke-vestlige innvandrerslekter har vært i Norge, dess mer blir de som nordmenn flest mht. slike ting (jeg tror jeg har sett at det er slik mht. fødselstall).

I alle fall: Disse tingene er antakelig en viktig årsak til at Frp er blitt så stor, og til rasistisk vold (jeg har hørt en valgforsker si at innvandringen ikke er så viktig for Frp som mange tror, men han baserte seg på hva folk oppgir som grunner for å stemme Frp – og jeg tror innvandringen er viktigere for Frp-velgerne enn det de oppgir til meningsmålerne). Og dette tror jeg Ap osv. bør møte bl.a. som nevnt ovenfor.

Ringo

16. august 2011 09:39:09

Pettersen, Stig Riise says

"Bosted, utdanningsnivå, sosial bakgrunn og økonomisk situasjon er forhold som henger sammen med
registrert kriminalitet. Betydningen av å være ikke-vestlig innvandrerbakgrunn blir kraftig redusert når
vi kontrollerer for disse kjennetegnene. Både kjønn, sosial bakgrunn (foreldres utdanning), egen
utdanning og økonomiske problemer har større betydning enn innvandrerbakgrunn i seg selv. Likevel
er ikke-vestlige innvandrere fremdeles noe overrepresentert blant registrerte gjerningsmenn i forhold
til personer uten innvandrerbakgrunn når vi kontrollerer for slike kjennetegn." - fra http://www.ssb.no/emner/03/05/notat_200633/notat_200633.pdf som er en nyere og longitudinell studie.
Statistikk kan leses på så mange måter - og jeg mener at kriminalitet er et klassespørsmål, i tillegg til at kriminalitet (som ssb påpeker i rapporten du viser til) er hyppigere i tettbygde enn i grisgrendte strøk. Altså: Kriminalitet handler om levekår og sosial kontroll, enten det er nordmenn eller utlendinger. For egen del (men dette er spekulasjon - jeg har ikke funnet empiri i forhold til det) vil jeg anta at en del av "restkriminaliteten" (altså det som ikke kan forklares med levekår/sosial kontroll) skyldes at innvandrere fra en del ikke-vestlige land er traumatiserte og har vokst opp i/bodd i omgivelser som reduserer hemningene mot kriminalitet. Dette kunne vært avhjulpet med bedre støtte/oppfølging ved ankomst til Norge.
Jeg trur at en av grunnene til at FrP har fått lov til å spille "innvandrerkortet" er (som så ofte med FrP) at det setter fingeren på et problem. Det er ikke greit når kriminaliteten vokser - og det er heller ikke greit å være offer for kriminalitet. Men gitt at vi sparker ut alle som ikke er blonde og blåøyde uten å gjøre noe med den stadig sterkere sosiale utstøtelsen, vil kriminaliteten fortsette å vokse.
Sagt på en annen måte: en aktiv distriktspolitikk og aktiv utjevning av levekår (omfordeling) vil ha mer å si for utvikling av kriminalitet enn innvandring - men det er mye mer komplisert, og det vil bety et farvel til gjengs godtatt politikk.
Alternativet til en solidarisk og inkluderende politikk ser vi i London - der ungdomsgjenger herjer i de fattigste bydelene. Og - mind you - først og fremst i de afrokaribiske bydelene. Med andre ord: Lite muslimer der. Når flere og flere ikke blir inkludert - i tråd med Thatchers ord: "There is no such thing as society" - ender vi opp med blind ødeleggelse.

18. august 2011 22:56:17

Guest says

London-opptøyene er for meg bl.a. en bekreftelse av en kjepphest: Arbeidsledigheten bør motarbeides mye mer aggressivt enn i dag. De arbeidsledige har lite makt, og derfor blir deres interesser prioritert mye lavere enn de bør. Jeg tror arbeid bør være en rettighet, i en del tilfeller også en plikt. Jeg begynte på en kommentar om dette, men den ble så lang at jeg la den inn som innlegg i bloggen min (http://johanhelge.vgb.no/2011/09/10/kanskje-arbeid-b%c3%b8r-v%c3%a6re-en-rettighet/).

Ringo

11. september 2011 09:26:45

Pettersen, Stig Riise says

Arbeidsledighet og utstøtelse av arbeidsmarkedet er en ting Karl Marx beskrev for mer enn 130 år sida. De minst produktive (de som ikke en gang er verdige til å bli utbyttet) - blir skjøvet ut av produksjonslivet og ender opp som "filleproletariat" ("lumpenproletariat"). Etter Marx har vi jo i Europa fått (ulike grader av) velferdsstater som tar vare på de som blir utstøtt - men det grunnleggende problemet består. Arbeid til alle er en god tanke - men det forutsetter at de minst produktive tas inn i produksjonen, noe som sterkt vil gå ut over merverdien. Med andre ord: Innenfor en kapitalistisk økonomi vil motkreftene mot "arbeid for alle" være sterke.

19. september 2011 12:56:29

Add comment

 
Powered by: itslearning