Stig Riise Pettersen

Your ePortfolio

Mer idiotstatistikk

Jeg har tidligere vist til statistikk som liksom skal si noe om tilstanden ute i de mange offentlige velferdstjenestene www.itslearning.com/rfk/79172/blog/

Sjølsagt burde jeg ha tenkt meg at det i forbindelse med valgkampen dukker opp enda mer idiotstatistikk - men blir likevel like frustrert hver gang avisene (og NRK for den del) klarer å trykke ut av seg "statistikk" som skal kåre den "mest effektive" eller "beste" kommunen å bo i. Denne gangen er innsatsen doblet  - i 2010 kunne staten "spare" 15 milliarder, i år kan kommunene "spare" 29 milliarder. Og i 2012 kombinerer man vel stat og kommuner, og finner ut at "Norge" kan spare 60 milliarder??????

Når det gjelder helt enkle ting som:"Her betaler du høyest renovasjonsavgift" - så er det NESTEN meningsfullt å sammenlikne ulike kommuner. Men bare nesten. Dersom det er målsettingen for DEG å bosette deg i den kommunen som har den absolutt aller laveste avgiften, kan det være meningsfullt. Men de aller fleste av oss vil i tillegg spørre HVORFOR er avgiften lavest? Er kommunen dårlig på gjenvinning? Tømmes det sjeldnere enn i nabokommunen? Og: Er det andre ting som gjør kommunen attraktiv (eller eventuelt ikke attraktiv) å bosette seg i? 

Nuvel - Aftenposten påstår den 5. september at "kommunene går glipp av 29 milliarder" - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article4217574.ece 

 Forutsetningen er at alle kommuner skal "produsere"  tjenester" til samme pris som "den mest effektive"  -  som i seg sjøl er det skjære tøv. Forutsetning nummer 2 er at det ikke er noen som helst sammenheng mellom "effektivitet" og kvalitet. Forutsetning nummer 3 (som det ikke sies noe som helst om) er at de ansattes arbeidsvilkår er de samme i de mest "effektive" som i de minst "effektive" kommunene. Alt tatt i betraktning, er det eneste undersøkelsen sier noe om er at noen kommuner bruker mer penger enn andre. Surprise!

Som kommentar til dette "oppsiktsvekkende" funnet har "Jern-Erna" følgende å si:

 29 milliarder er et oppsiktsvekkende høyt tall, sier Høyres leder Erna Solberg.  Vi vet fra tidligere at det er store forskjeller mellom kommuner, og innad i hver kommune, men at potensialet er så stort for hele landet under ett er en stor tankevekker for mange kommunale politikere som kan levere flere og bedre tjenester for de samme pengene, sier Høyre-lederen.

Nei, Erna - undersøkelsen viser ikke at det er mulig med "flere og bedre"  tjenester, ettersom kvalitet ikke er fokus.

Og Dagbladet vil heller ikke være dårligere. De presenterer en tabell over "Best økonomisk styring" basert på 6 ulike indikatorer: www.dagbladet.no/kommuneborsen/vis/ Tabellen viser det særdeles oppsiktsvekkende og uventede resultatet at kommuner med god økonomistyring havner IKKE i ROBEK (www.regjeringen.no/nn/dep/krd/Tema/databaser-og-registre/robek-2.html ). Gratulerer til Dagbladet!

For den som vil lese noe meningsfullt om statistikk & sånt - sjekk heller ut denne bloggen: hjernedvask.no/ 

Eller - om man vil ha et lite lys i mørket - les svenske aviser. Dagens Nyheter er en borgerlig avis som leverer relativt balansert informasjon på mange områder. Her er en artikkel som norske aviser kunne lære av: www.dn.se/debatt/privatiseringar-i-valfarden-har-inte-okat-effektiviteten (kanskje fordi artikkelforfatteren er enig med meg?????) Laura Hartmann skriver:

Bristen på mätbara vinster gäller oavsett om man ser till hela sektorn eller jämför offentliga och privata utförare. För att vara relevanta måste mått på effektivitet relateras både till kvalitet och skillnader i klientgrupper och verksamhet, en svår operation som sällan gjorts i debatten.

Nettopp! Og det samme gjelder i Norge. Vi vet alt for lite om sammenhengen mellom innsats og kvalitet til å kunne slå fast hva som er mest "effektivt". Her trengs det mer forskning for å få et godt empirisk grunnlag for å kunne si noe om "effektivitet". 

Og så får vi ta den politiske debatten - innebærer offentlig drift så store fordeler at vi sier neitakk til en prosent eller to i "økt effektivitet"? Eller er det politikernes oppgave å alltid gå etter "økt effektivitet" uansett andre samfunnsmessige konsekvenser?

 

4 comments

Guest says

I alle fall tre grunner til at kommuner bruker forskjellige beløp per innbygger, er ulik kvalitet, ulik ineffektivitet, og ulikt kostnadsnivå (f.eks. gjør vel stordriftsfordeler at storkommuner ofte betaler mindre per innbygger for en gitt kvalitet enn småkommuner). Men avisene ser m.a.o. ut til å fokusere bare eller for mye på ulik ineffektivitet. Dette urettferdige fokuset ser jeg som et utslag av hvordan høyresiden har klart å dominere ordskiftet. Hvor er f.eks. fokuset på ineffektivitet i privat sektor? En tror at konkurransen ”fjerner” slikt, men det er den for svak til å gjøre, særlig i pengerike bransjer som oljebransjen. Og hvor er, som du bl.a. nevner, fokuset på ulik kvalitet.

Ringo

11. september 2011 09:23:19

Pettersen, Stig Riise says

Tja - "stordriftsfordelene" for kommuner kan synes noe begrenset - jfr. dette oppslaget: http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article4232265.ece
Nå framholdes det jo i reportasjen at grunnen til at Oslo er dyrest, er at det ikke er satt ut på anbud. Men Bergen er"dyrere" (og større) enn Trondheim, og Kristiansand er "dyrere" (og større) enn Tønsberg. Og ser du på KOSTRA-tallene er ikke de store kommunene systematisk billigere enn de små. Derimot ser det ut til at de aller minste drives dyrere - så her er det kanskje heller snakk om en "smådriftsulempe" for de aller minste?

20. september 2011 09:03:56

Guest says

Ja, at stordriftsfordelene forsvinner etter hvert som byen blir større enn et visst nivå, høres riktig ut for meg (når jeg tenker meg om!). F.eks. Oslo er jo delt inn i bydeler, og det ville neppe ha vært slik, hvis det hadde vært billigere og like greit å administrere Oslo som en eneste stor bydel. I så fall vil en by som er halvparten så stor som Oslo, kunne ha f.eks. halvparten så mange bydeler, men omtrent de samme kostnadene per innbygger som Oslo. Så kan en anta at når en kommer til byer/tettsteder/kommuner som er mindre enn en Oslo-bydel (eller en annen størrelse som er større enn de minste kommunene), er kostnadene per innbygger grovt sett større dess mindre byen/tettstedet/kommunen er.

Ringo

21. september 2011 21:30:37

Guest says

Lån @ 3% Søk nå via e-post: [email protected]

God dag,
Charles Alain Firm Loan Consultant er her for å sikre at du får det beste lånet for din bedrift eller betale regninger. Bare svar på noen enkle spørsmål og les vilkårene.
   Kontakt oss for å få et lån på 2,5% på alle lån, det er enkelt, raskt og sikkert.

Kontaktinformasjon

EMAIL: [email protected]

TELEFON: +31686185943

WHATSAPP: +31686185943
 
En lånstransaksjon du kan stole på.
Charles.

19. april 2019 09:29:18

Add comment

 
Powered by: itslearning