Stig Riise Pettersen

...det kommer an på å forandre den

...det kommer an på å forandre den Subscribe to this blog

Reformen fra helvete

Stortinget har nå behandlet kommunesammenslåings- og markedsstyringsreformen. Dessverre kommer det ikke fram i Stortingsbehandlingen (www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2009-2010/inns-200910-212/) hvilke dramatiske konsekvenser den såkalte "Samhandlingsreformen" kommer til å få.

Utrolig nok har Arbeiderpartiet klart å få med seg Senterpartiet på en reform som vil medføre massive kommunesammenslåinger. De har også klart å få med seg SV på en reform som vil medføre en like massiv markedsretting av helsesektoren.

I denne sammenhengen er den såkalte "opposisjonen" heller ikke mye å stole på. Deres felles merknader til Stortingsmelding 47 (2008-2009) har ingen som helst tanker om hva som skjer når helsevesenet blir så markedsrettet som "Samhandlingsreformen" legger opp til (www.frp.no/filestore/Forslagtilendringerisamhandlingsreformen.pdf). Tvert imot går opposisjonen inn for ENDA MER marked i helsesektoren.

Mange har påvist at det grunnleggende premisset for "Samhandlingsreformen" - at Norge "bruker mest i verden" på helse er feil. Denne påstanden gjentas av helseministeren under behandlingen av reformen: www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kampanjer/samhandlingsreformen.html . Noe som viser at helseministeren enten ikke er i stand til å lese enkel statistikk som denne: www.ssb.no/helsesat/arkiv/art-2008-04-09-01.html - eller at hun bevisst feilinformerer Stortinget. For en grundig gjennomgang av hvor feilinformert Stortinget er blitt, anbefaler jeg å lese rapporten "Helsesektorens økonomiske og organisatoriske utfordringer" - som kan lastes ned her: http://www.velferdsstaten.no/Forsiden/?article_id=49439 

I det svenske magasinet etc viser Johan Ehrenberg hvordan borgerlig politikk føres etter "det var det ingen som tenkte på"-prinsippet www.etc.se/30768/foerdummande-icke-ideologi/. Samme prinsippet ser vi i Norge. Når effekten av den "rødgrønne" "Samhandlingsreformen" kommer, er det sannsynligvis mange i Sp som kommer til å stå fram og si "Var det virkelig nødvendig å slå sammen kommuner for å få til reformen? Det ante vi ikke". Og tilsvarende mange SVere kommer til å stå fram og si "Medførte "Samhandlingsreformen" virkelig en eksplosjon av private løsninger og nedlegginger av lokalsjukehus? Det ante vi ikke". Når helsepolitikk avideologiseres og man leter etter den "beste løsning" og "gode insentiver" - er økonomismen det eneste prinsipp man styrer etter. Og økonomismen er som kjent verken spesielt "rød" eller "grønn". Og nedbygginga av det felles offentlige helsevesenet kommer til å framstilles som en naturlov - "noe som bare skjedde". For "Samhandlingsreformen" var det jo ikke noe galt med?

I min semesteroppgave ved Høgskolen i Volda analyserer jeg konsekvensene av "Samhandlingsreformen" - og påviser at slik denne reformen er utformet, vil den i første rekke gagne de pasientene som har enkle og ukompliserte lidelser. Altså det stikk motsatte av hva den "rødgrønne" regjeringen hevder. Semesteroppgaven min finner du her: www.itslearning.com/rfk/79172/samhandlingsreformen/

 
Powered by: itslearning