Registrering av fagvalg nye elever Vg2

Nye elever på Vg2 Studiespsialisering høsten 2018 må velge programfag.

 

Fagene ligger i 4 ulike blokker (Blokk A, Blokk B, Blokk C og Blokk D). Du må velge fag i hver blokk, men kan kun velge ett fag fra hver blokk. Friluftsliv kan som et tillegg velges utenfor blokk.

 

Du må ha to fag fra programområdet ditt både i Vg2 og Vg3 for å få en godkjent "stolpe". Det betyr at du f.eks. på realfag må ha f.eks fysikk og matematikk, eller to andre realfag både på Vg2 og Vg3. På språk/samf. må du ha tilsvarende to fag over to år.

 

I D-blokk velger alle elever på studiespesialiserende matematikk. Alle må ha minimum 3 timer matematikk (2P). Du kan også velge R1 eller S1-matematikk. I spørsmålene under haker du av for de fagene du ønsker.

 

Dersom du IKKE har hatt 2.fremmedspråk på ungdomsskolen, vil du ikke kunne få fordypning i faget du velger i B-blokk. Bakgrunnen for dette er at du må ha fremmedspråk i tre år, og språkfaget legges parallelt med B-blokk-faget.