UndersøkelseElevdata og foresatteinformasjon Vg1

Vi ber om at du som ny elev på Vg1 på Sola høsten 2018, registrerer litt informasjon før du kommer til skolen. Dette vil gjøre det lettere for oss å komme i kontakt med dine foresatte, og oppstarten din i forhold til fagene vil bli enklere.

Informasjonen i denne undersøkelsen skal du fylle ut etter at du har fått beskjed om at du har fått plass som elev på Sola vgs.